Nieuwe stappen om de Twitter veiligheid te verbeteren

Begin dit jaar scherpte Twitter de veiligheidsmaatregelen op het platform verder aan. De verschillende maatregelen die toen zijn doorgevoerd, worden nu door Twitter uitgebreid om een veiligere omgeving voor gebruikers te creëren. In dit artikel staan de stappen voor een betere Twitter veiligheid.

De impact van de Twitter veiligheidsmaatregelen

Twitter scherpte dit jaar de veiligheidsmaatregelen aan. De verschillende maatregelen die werden doorgevoerd, blijken hun vruchten te hebben afgeworpen om een veiligere omgeving voor gebruikers te creëren. In dit artikel worden de resultaten van de Twitter veiligheidsmaatregelen op een rij gezet.

Twitter veiligheidsmaatregelen aangescherpt

Twitter heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de veiligheidsmaatregelen. Recent zijn de Twitter veiligheidsmaatregelen weer aangescherpt. Door aanpassingen krijgen gebruikers meer mogelijkheden om tweets van beledigende aard te rapporteren. In dit artikel staan de wijzigingen op een rij

Veiligheid op Twitter opnieuw uitgebreid met nieuwe tools

Twitter introduceert opnieuw nieuwe functies om de veiligheid voor gebruikers te verbeteren. Een betere veiligheid op Twitter staat hoog op de agenda, wat blijkt uit de uitbreidingen in de afgelopen jaren. In dit artikel staan de nieuwe mogelijkheden waarmee de Twitter veiligheid uitbreid op een rij

Drie tools voor betere veiligheid op Twitter

Twitter introduceert drie nieuwe tools om de veiligheid op Twitter te vergroten. De drie tools richten zich op het ‘muten’, blokkeren en rapporteren van tweets of Twitter gebruikers. In dit artikel staan de mogelijkheden van de drie tools op een rij.

Meer aandacht voor privacy en veiligheid op LinkedIn

LinkedIn komt met oplossingen om de privacy en veiligheid te verbeteren. LinkedIn wil dat gebruikers meer aandacht besteden aan het accepteren van uitnodigingen en de eigen zichbaarheid te beheren. Dit artikel zet de mogelijkheden voor een goede privacy en veiligheid op LinkedIn op een rij.

Nieuwe wijzigingen aan de Twitter privacy policy

De afgelopen jaren heeft Twitter frequent wijzigingen doorgevoerd aan de gebruikersvoorwaarden en privacy policy om de veiligheid voor gebruikers te blijven waarborgen. Dit artikel zet de belangrijkste wijzigingen in de Twitter privacy policy op een rij.

Twitter publiceert 12e Transparency Report

Twitter geeft sinds 2012 een eigen ‘Transparency Report‘ uit. Met dit rapport geeft Twitter inzage en openheid van zaken in verzoeken vanuit overheden in de wereld. In dit artikel staan de belangrijkste inzichten uit het 12e Transparency Report op een rij.

Nieuwe regels voor automatisch gebruik meerdere Twitter accounts

Twitter heeft in de afgelopen periode verschillende veiligheidsmaatregelen doorgevoerd om het misbruik van Twitter af te remmen. Een nieuwe stap hierin in het aanscherpen hoe personen tweets automatisch kunnen delen via meerdere Twitter accounts. Dit artikel licht de impact van de nieuwe regels toe.