Nederlandse social media gebruik in 2012

Een Nederlands onderzoeksbureau deed onderzoek onder ruim elfduizend respondenten naar hun social media gebruik. Op basis van dit onderzoek ontstaat een beeld over vertrouwen, groeiverwachting, houdingen, activiteiten en demografische verschillen/overeenkomsten ten aanzien van social media gebruik in Nederland.