Inloggen en toegang tot het LinkedIn profiel zonder emailadres

LinkedIn gebruikers die van werkgever zijn veranderd of een oud e-mailadres hebben gebruik, kunnen mogelijk niet meer inloggen op hun LinkedIn profiel. Om opnieuw te kunnen inloggen op LinkedIn, is toegang tot het e-mailadres nodig. Voor wie dat niet meer heeft, worden in dit artikel tips gegeven.