Met het Nederlandse Social Media Onderzoek 2018 wordt inzicht gegeven in het gebruik van social media door Nederlandse organisaties op dit moment. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de Nederlandse organisaties nog niet de volledige waarde en potentie van social media benut. Hoewel het belang van social media wordt onderstreept, worden social media slechts voor hoofdzakelijk ‘zend-gerichte’ doelstellingen ingezet en liggen er concrete uitdagingen om de investeringen en opgebrachte prestaties van social media te verantwoorden.

In deze whitepaper worden de belangrijkste inzichten uit het onderzoek besproken. In het bijzonder wordt ingegaan op hoe belangrijk social media voor organisaties zijn, welke social media door organisaties worden gebruikt en hoe doelgericht organisaties met social media werken.

Puntsgewijs komen in deze whitepaper de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het belang van social media;
  • De inzet van social media;
  • De doelgerichtheid van het beleid met social media.