08-11-2011 / Ayman van Bregt

De NVB en NSMA proberen tot een zakelijke samenwerking te komen op het terrein van social media, die voor de informatieprofessionals in Nederland een bijdrage kan leveren aan de structurele kennisontwikkeling. Met het in rap tempo veranderende media- en informatielandschap is de rol van de informatieprofessionals als gids ook aan een continue herdefinitie toe. Onder andere de vraag of die rol anders moet worden staat centraal tijdens het NVB-jaarcongres op 17 november a.s. met als thema ‘Een ander vak’. In het kader van de ontwikkelingen verkennen de NVB en NSMA een zakelijke samenwerking die een bijdrage levert aan de structurele kennisontwikkeling van social media voor kennisprofessionals in Nederland.
Het congres wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, kennis- en informatiesector, dé beroepsvereniging van informatieprofessionals in Nederland. Om op sociaal mediagebied een bijdrage te kunnen leveren aan structurele kennisontwikkeling voor informatieprofessionals is de nu bijna 100-jarige beroepsvereniging NVB in gesprek met de jonge Nederlandse Social Media Academie (NSMA) over samenwerking.

NVB-jaarcongres

Het grote jaarlijkse congres dat NVB voor de elfde keer organiseert voor haar achterban en geïnteresseerden in de wereld van de informatieprofessionals vindt op 17 november plaats in De Reehorst in Ede. Het congres trekt ieder jaar vele honderden bezoekers. Tijdens het congres zijn er diverse keynotes, debatten en workshops over de mede door het internet veranderende wereld en de consequenties daarvan voor alle beroepsbeoefenaren. Opiniemakers zoals Geert Lovink, Marleen Stikker en Stine Jensen gaan met elkaar en de bezoekers in debat. Tracks die gevolgd kunnen worden tijdens het jaarcongres zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van ebooks, het nieuwe werken en web 3.0.

NSMA-actie op het NVB-jaarcongres

Betalende bezoekers van het congres kunnen profiteren van een speciale actie. Voor iedereen die voor toegang tot het congres heeft betaald of dat nog zal doen, ligt er op de stand van de NVB een voucher klaar. Met die voucher kan men een substantiële korting krijgen op al het cursusmateriaal van NSMA (ebooks Facebook, LinkedIn, Twitter en Social Media Monitoren). Heeft u zich al ingeschreven? Vergeet dan niet een bezoek te brengen aan de NVB-stand (nr. 44) en een voucher mee te nemen. Heeft u zich nog niet ingeschreven? Doet u dat alsnog! Inschrijven kan op http://www.nvbcongressen.nl/308-Inschrijfformulier.html

Bekijk het persbericht voor aanvullende informatie.