26-01-2018 / Martijn Baten

Het Nederlands bedrijfsleven onderstreept het belang van social media in hun externe communicatie. Zo’n 84% van de Nederlandse organisaties vindt dat social media belangrijk zijn, blijkt uit de eerste editie van het Nederlandse Social Media Onderzoek. In dit artikel staan de belangrijkste inzichten op een rij.

8 op de 10 Nederlandse organisaties vindt social media belangrijk

De mate waarin Nederlandse organisaties social media belangrijk vinden is onderzocht in het Nederlandse Social Media Onderzoek 2018. Van de ondervraagde organisaties die zich op de consumentenmarkt richten vindt bijna 86% dat social media belangrijk zijn, terwijl datzelfde voor 78% van de organisaties in de zakelijke sector geldt.

Het belang van social media door Nederlandse organisaties in 2018

De mate waarin bedrijven social media belangrijk vinden, komt tot uiting in het beleid dat ze op dit vlak voeren. Zo stellen organisaties die social media van belang vinden vooraf doelen op en monitoren actief hun resultaten. Aan de hand van het ondervraagde organisaties zijn in de basis drie profielgroepen te onderscheiden:

  • Ruim 36 procent van de organisaties vindt social media relatief onbelangrijk. Deze organisaties lijken om die reden geen doelen voor social media vooraf te stellen en ook meten zij de inzet van social media niet;
  • Bijna 35 procent van de organisaties vindt social media ook relatief onbelangrijk, maar stellen wel vooraf doelen en monitoren hun activiteiten vaker dan de eerste groep;
  • De kleinste groep van organisaties, zo’n 29 procent van de bedrijven in onze steekproef, hecht grote waarde aan social media; zij stellen dan ook vooraf doelen en zijn meer dan de andere groepen actief in het monitoren van hun social media.

Het belangrijk vinden van social media en het maken van beleid hiervoor, hangt samen met de mate waarin organisaties financiële middelen hebben om beleid te ontwikkelen. Er is in het onderzoek een positief verband zichtbaar tussen enerzijds social media een belangrijk rol toedichten, en anderzijds het vooraf beschikbaar stellen van budget en de omvang van dat budget.

Het onderzoek laat zien dat het Nederlandse bedrijfsleven gebaat is bij draagvlak voor social media wanneer het deze middelen effectief wil inzetten. Wanneer grote waarde gehecht wordt aan de inzet van social media, wordt hier ook mee in geïnvesteerd wat de prestaties ten goede komt.

Infographic Nederlandse Social Media Onderzoek 2018

Infographic Nederlandse Social Media Onderzoek 2018 - Nederlandse Social Media Academie

Download het Nederlandse Social Media Onderzoek 2018

Laat via onderstaand formulier je contactgegevens achter en ontvang direct de gratis whitepaper per mail:

* invullen verplicht
Met het aanvragen van deze gratis NSMA whitepaper ontvang je ook wekelijks onze NSMA nieuwsbrief. We gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om.