22-11-2012 / Stefan Mooren

ING heeft onderzoek gedaan naar de impact die social media hebben op financieel nieuws. Voor het onderzoek zijn 1500 Nederlandse consumenten door middel van een enquête ondervraagd. Het doel was om te onderzoeken welke media door consumenten het meest worden vertrouwd in relatie tot financieel nieuws en wat de impact ervan is. Enkele hoofdconclusies zijn dat online- en social media in toenemende mate worden vertrouwd. Van de respondenten geeft 65% aan financiële berichtgeving binnen algemene online media betrouwbaar te vinden (denk hierbij aan nieuwssites). Financieel nieuws dat via social media wordt verspreid, wordt door 40% van de respondenten als betrouwbaar beschouwd.

Onderzoek: ING – Impact of social media 2012

ING is het onderzoek gestart omdat tijdens het monitoren van online conversaties duidelijk werd dat er een flinke groei is in het aantal merk-gerelateerde impressies in verhouding tot 2011. In 2011 signaleerde ING gemiddeld 10.000 vermeldingen van de merknaam door consumenten terwijl dit in september 2012 al gemiddeld 30.000 vermeldingen waren. Aan de hand van deze analyse is het duidelijk dat er via social media veel conversaties worden gevoerd over financiële dienstverleners. De vraag is welke impact dit heeft op de beleving van consumenten. Het onderzoek van ING probeert hier antwoord op te geven. Hieronder zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek op een rij gezet:

 • Eén op de drie respondenten komt minstens één keer per week in aanraking met financieel nieuws via social media. Bij online media is dit 55%;
 • Het merendeel van de relevante conversaties binnen social media gaat over persoonlijke ervaring met financiële diensten, klantenservice en de marketingcommunicatie van financiële dienstverleners. De berichtgeving binnen online media gaat in de meeste gevallen over financiële markten en de economische crisis;
 • Financieel nieuws binnen social media wordt door de consumenten als minder betrouwbaar beschouwd dan nieuws binnen online- of traditionele media (denk hierbij aan nieuwssites, televisie en kranten). Hierbij valt op dat de algemene betrouwbaarheid van financieel nieuws sowieso vrij laag is;
 • De mate waarin social media gebruikers financieel nieuws binnen deze media vertrouwen, is gerelateerd aan de frequentie waarin ze actief zijn. Respondenten die dagelijks social media gebruiken, vinden het financiële nieuws dat ze tegenkomen betrouwbaarder dan respondenten die wekelijks, maandelijks of soms actief zijn;
 • In de perceptie van de respondenten heeft financieel nieuws dat wordt vergaard via social media minder impact dan nieuws via online- of traditionele media. Uit het onderzoek blijkt echter dat financieel nieuws via social media eerder zorgt voor een verandering van mening, gedrag of voorkeur;
 • Financieel nieuws binnen social media heeft meer impact op dagelijkse gebruikers dan op respondenten die wekelijks, maandelijks of soms actief zijn;
 • Hoe vaker respondenten social media gebruiken, des te lager is het vertrouwen in financieel nieuws binnen online- en traditionele media;
 • De leeftijd van de respondenten heeft veel invloed op de mate van impact dat financieel nieuws via social media op hen heeft. Bij respondenten die jonger dan 25 zijn is overduidelijk zichtbaar dat financieel nieuws meer impact heeft dan bij respondenten die ouder zijn (25+).

Achtergrond van de respondenten

Tijdens het onderzoek is ook gekeken naar de manier waarop de respondenten social media gebruiken. Een aantal belangrijke kenmerken zijn hieronder op een rij gezet:

 • Facebook is onder de respondenten het meest gebruikte social media kanaal (67% is hier wekelijks actief), ook Youtube is populair met 54% wekelijkse gebruikers;
 • Nieuwssites (63%) en websites van kranten (60%) worden door de respondenten op wekelijkse basis het meest gebruikt voor het vergaren van nieuws. Fora (21%) en weblogs (15%) worden het minst gebruikt;
 • Het merendeel van de respondenten beschrijft zichzelf als ‘consumerende’ social media gebruiker (87%), wat inhoudt dat er vooral wordt gekeken naar de geplaatste content. Van de respondenten geeft 70% aan maandelijks minstens één keer een bijdrage te leveren aan de conversaties en 64% creëert weleens content (denk hierbij aan het plaatsen van een update). Slechts 10% van de respondenten is helemaal niet actief binnen social media.

Infographic: ING – Impact of social media 2012

De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een infographic die hieronder is weergegeven:

Slideshare: ING – Impact of social media 2012

De volledige resultaten en onderzoeksmethode zijn verwerkt in een presentatie op Slideshare. Hieronder is deze presentatie bijgevoegd: