02-10-2012 / Martijn Baten

Men Are Cheap

Advertenties op Facebook leveren meer clicks op bij  mannen dan vrouwen. Een onderzoek door marketing software bedrijf Kenshoo in samenwerking met Resolution Media laat zien dat 60 procent van de clicks op Facebook advertenties afkomstig zijn van mannen. In totaal werden 65 miljard Facebook advertentie impressies en 20 miljoen clicks op advertenties geanalyseerd.

Mannen klikken vaker op een Facebook advertentie dan vrouwen

Goedkopere Facebook advertentiecampagnes gericht op mannen

Het onderzoek laat zien dat het goedkoper is om advertentiecampagnes gericht op mannen op te zetten. De gemiddelde CPM (Cost per Mille) en CPC (Cost per Click) bij mannen ligt respectievelijk tussen de 16 en 51 eurocent, tegenover 20 tot 68 eurocent bij vrouwen. Bedrijven spenderen, vanwege de prijsverschillen, al 53% procent van hun Facebook budget aan mannen en 74% aan vrouwen.

Goedkopere Facebook advertenties bij mannen

Volgens Kenshoo en Resolution Media is bij het opzetten van een marketing campagne het goed om rekening te houden met het verschil tussen mannen en vrouwen. Dit kan bijvoorbeeld door advertenties te targetten op geslacht en afzonderlijke advertenties te maken voor mannen en vrouwen met verschillend beeldgebruik en teksten.