17-12-2012 / Stefan Mooren

Nu het einde van 2012 in zicht is, kan LinkedIn terugkijken op een succesvol jaar. Het design van het grootste online sociale netwerk ter wereld is vernieuwd, er is sprake van financiële groei en ook het aantal wereldwijde gebruikers neemt nog steeds toe ten opzichte van voorgaande jaren. Website Monitoring.com (onderdeel van Siteimpulse) heeft op basis van verschillende bronnen feiten en cijfers over LinkedIn verzameld en deze verwerkt in een infographic.

Infographic: LinkedIn Facts and Figures 2012

Omdat de infographic gebaseerd is op meerdere bronnen, bestaat het risico dat sommige informatie niet geheel accuraat is. Ondanks dit risico, geeft de infographic een overzichtelijk beeld over de huidige staat van LinkedIn. Een goede infographic behoeft eigenlijk geen woorden, maar toch zijn enkele opvallende punten uit de infographic hieronder op een rij gezet:

  • LinkedIn heeft ruim 187 miljoen gebruikers verdeeld over circa 200 landen;
  • Iedere seconde komen er twee nieuwe LinkedIn gebruikers bij;
  • Er werden in 2012 circa 5,3 miljard zoekopdrachten uitgevoerd op LinkedIn;
  • Momenteel zijn er meer dan een miljoen LinkedIn groepen;
  • Circa 81% van de LinkedIn gebruikers is lid van minstens één groep;
  • Er zijn meer mannen aanwezig op LinkedIn (65%) dan vrouwen (35%);
  • De leeftijdsgroep 35-44 is met 26% het meest vertegenwoordigd op LinkedIn;
  • Nederland staat met ruim 3 miljoen gebruikers op de zesde plek in de top 10 van landen met meeste LinkedIn gebruikers.

Hieronder is de volledige infographic weergegeven waar de verzamelde feiten en cijfers over LinkedIn in 2012 zijn afgebeeld: