06-10-2014 / Ayman van Bregt

LinkedIn wijzigt gebruikersvoorwaardenLinkedIn wijzigt haar gebruikersvoorwaarden per 23 oktober waaronder ook de algemene voorwaarden en privacy policy vallen. Net als bij de vorige wijzigingen in maart 2014 is de basis van deze wijzigingen de overnames die LinkedIn in de afgelopen jaren heeft gedaan en deze beter wil integeren met het online sociale netwerk.

Daarnaast wil LinkedIn duidelijker benadrukken dat de rechten van de informatie die een LinkedIn gebruiker deelt ook daadwerkelijk bij de gebruiker liggen. In dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen op een rij.

LinkedIn wijzigt gebruikersvoorwaarden

De basis van de wijzigingen is het begrijpelijker maken van de algemene gebruikersvoorwaarden van LinkedIn. De voorwaarden worden gehalveerd in lengte en in een beter te begrijpen taalgebruik uitgelegd. De gebruikers- en auteursrechten van content en informatie die een LinkedIn gebruiker deelt (bijvoorbeeld een blogpost, foto’s en presentaties) zijn duidelijker toegelicht. Daarnaast zijn de wijzigingen ook gericht op het integreren van de overgenomen dienst van Bizo.

  • Alle rechten over de content die je plaatst op LinkedIn en de diensten van LinkedIn behoren jou als LinkedIn gebruiker toe;
  • Wanneer content die is geplaatst op LinkedIn door jou wordt verwijderd dan vervallen daarmee ook de gebruikersrechten van LinkedIn;
  • De gebruikersrechten van LinkedIn ten aanzien van geplaatste content is niet exclusief en LinkedIn mag deze content niet doorverkopen of licensiëren aan bijvoorbeeld adverteerders of uitgevers zonder dat jij als LinkedIn gebruiker daar expliciete toestemming voor hebt gegeven.
  • LinkedIn mag de geplaatste content niet wijzigen maar heeft wel het recht om waar nodig de content te vertalen, het formaat te wijzigen en andere technische wijzigingen door te voeren om het aantrekkelijk te kunnen weergeven via een LinkedIn dienst.

De LinkedIn gebruikers die alle wijzigingen uitgebreid willen nalezen kunnen dit doen op de pagina’s van de algemene voorwaarden en de privacy policy. In de onderstaande LinkedIn video is ook een uitleg te zien van de wijzigingen.