17-08-2012 / Martijn Baten

Facebook Likes

In een artikel op socialmediatoday.com geeft Jim Belosic zes handige tips voor het maken van een effectieve statusupdate op Facebook. Met deze tips kun je fans beter aansporen tot actie (Call-to-action). In dit artikel staan de zes tips op een rij:

1. Stel een vraag in de statusupdate: De vraag die je stelt moet direct de doelgroep aanspreken en aansluiten bij hun behoeftes en interesse. Hoe specifieker de vraag, des te groter de kans dat deze interactie oplevert. De vraag die gesteld wordt, moet opvallen en de aandacht trekken van de fans.

2. Geef informatie in de statusupdate: Wanneer je een vraag hebt gesteld aan fans, is het goed om dit op te volgen met informatie. Statusupdates die fans iets nieuws laten weten of vermaken, zijn goed voor de interactie. Wanneer je doel is om fans op een link te laten klikken, geeft dan voldoende informatie die voldoende nieuwsgierigheid opwekt om op de link te klikken.

3. Geef altijd een link in de statusupdate: Maak in de statusupdates op Facebook gebruik van de mogelijkheid om een link te delen. In een tekstbericht kun je een link plaatsen wanneer je fans wilt attenderen op andere content (bijvoorbeeld meer informatie die te vinden is op de eigen website, blog, et cetera).

4. Hou het positief in de statusupdate: Een goede regel voor alle statusupdates op Facebook is: zorg altijd voor een positieve insteek. Wanneer een fan een Facebook statusupdate leest en er een positief gevoel door krijgt, kan dit er toe leiden dat iemand wil reageren op de statusupdate en deze verder verspreidt.

5.Beperk je niet in woorden in de statusupdateHet is goed om statusupdates op Facebook kernachtig te formuleren maar het hoeft niet te kort en bondig. Soms kan het plaatsen van een korte statusupdate minder effectief zijn. Wanneer je fans iets wil laten uitvoeren (bezoek aan een site, aankoop, etc.), geef dan in je statusupdate voldoende aanleiding om deze actie uit te voeren.

6. Gebruik een afbeelding in de statusupdate: Het communiceren via beeld is vaak effectiever dan alleen in tekst. Afbeeldingen kunnen effectief zijn om fans in actie te laten komen. Je kunt bijvoorbeeld een vraag stellen die samenhangt met een geplaatste afbeelding of een infographic verspreiden die interessante informatie biedt aan de fans.

Afbeelding: goiabarea / Flickr / Creative Commons