10-08-2017 / Ayman van Bregt

De beperking om op Twitter te communiceren in 140 tekens biedt voor merken en organisaties de uitdaging om zich goed te positioneren. Een optimale impact of zichtbaarheid is echter wel het streven. In dit artikel staan 5 tips op een rij om een merk op Twitter te positioneren.

5 tips om je merk op Twitter te positioneren

Het creëren van een verhaal rond een merk is meer dan het vereenvoudig publiceren van wat feiten. Een merk wil onderscheidend zijn en zo goed mogelijk aansluiting vinden op de behoefte van een bepaalde doelgroep. Het vertellen van het merkverhaal (brand story) kan vanuit verschillende perspectieven. De vijf verschillende perspectieven leiden tot de volgende 5 tips om een merk op Twitter te positioneren. De tips kunnen helpen om de bio op Twitter aan te scherpen en te bepalen welke content via Twitter effectief kan zijn.

De historie van het merk
Het merk heeft een historie en had in het begin een bepaalde ambitie van waaruit het is gestart. Deze bezieling kan aanstekelijk werken voor Twitter volgers door inzicht te geven in feiten over het de onstaangescheidenis van het merk zoals:

  • Waarom is het merk ontstaan?
  • Wat heeft het succes veroorzaakt?
  • Hoe is de organisatie gegroeid?
  • Op welke wijze sluit het merk aan bij behoeften van gebruikers?

Portretteer de oprichters
Veel organisaties hebben gedreven ondernemers die ooit vanuit de bezieling van het merk zijn gestart. Het verhaal van een oprichter, diens passie, visie en inzichten kunnen zeer inspirerend werken met name in een zakelijke omgeving. Er kan een variëteit aan content gecreëerd worden om het merk op Twitter te positioneren zoals:

  • De achtergrond van de oprichters
  • De reden om het merk te creëren
  • De visie op het merk en de organisatie
  • De professionele uitgangspunten en waarden

Creëer een tijdlijn van activiteiten en hoogtepunten
Een tijdlijn van activiteiten en hoogtepunten rond het merk kan voor een doorlopende ‘stroom’ aan interessante en nieuwe content zorgen. Het is tevens interessant deze te bundelen en indien mogelijk als visuele content, bijvoorbeeld een infographic, te delen. De activiteiten en hoogtepunten kunnen gaan over de innovaties die de organisatie heeft gebracht, erkenningen uit de markt en andere mijlpalen die passen bij de positionering van het merk op Twitter.

Creëer een podium voor klanten
Zonder betrokken en tevreden klanten zou het merk weinig waarde toevoegen. Door klanten voorop te stellen en de verhalen rondom deze klanten een podium te bieden kan een merk op Twitter vaak menselijker worden en daardoor meer succesvol. Organisaties hebben op deze manier ook een oneindige inspiratiebron aan content door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan vragen van klanten (en de oplossingen), het succes van klanten, de nut en noodzaak van het merk voor klanten et cetera. Ook potentieel geïnteresseerden kunnen met dit perspectief mogelijk sneller geïnteresseerd raken in het merk.

Laat medewerkers aan het woord
Tenslotte zijn naast de oprichters ook de medewerkers van de organisatie achter het merk van grote waarde in de positionering van het merk op Twitter. Zij hebben vaak een gedrevenheid die aansluit bij de bezieling van het merk en kennen ook klanten en de behoeften van klanten vaak door en door. Zij kunnen op deze manier een goede inspiratiebron van binnen naar buiten zijn om nieuwe klanten aan te trekken maar ook de taal van de klant te spreken en goed te verwoorden.

 

Meer leren over Twitter en andere social media? Meld je dan aan voor de wekelijkse NSMA nieuwsbrief!

Elke maand onze laatste tips & tricks ontvangen per mail? Abonneer je dan op onze NSMA Social Media Nieuwsbrief hieronder.

De nieuwsbrief wordt automatisch samengesteld en verzonden. We gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om.