12-07-2012 / Stefan Mooren

Uit onderzoek van het Amerikaanse Jobvite blijkt dat maar liefst 93% van de recruiters LinkedIn gebruikt om geschikte kandidaten te vinden. Het onderzoek is uitgevoerd tussen mei en juni van 2012. Meer dan 1000 recruiters vanuit de hele wereld zijn door middel van een online enquête ondervraagd over de manier waarop ze social media inzetten voor recruitment.

LinkedIn meest populair onder recruiters

93% van de respondenten geeft aan LinkedIn in te zetten voor recruitment of dit in de nabije toekomst van plan te zijn. Hiermee is LinkedIn het populairste online sociale netwerk onder recruiters. Op een goede tweede plek staat Facebook wat door 66% van de respondenten wordt gebruikt bij het vinden van geschikt personeel. Ook Twitter wordt door meer dan de helft van de ondervraagde recruiters gebruikt (54%). Voor deze drie online sociale netwerken geldt allemaal dat er een groei zichtbaar is ten opzichte van voorgaande jaren. Dit onderstreept het belang voor werkzoekenden om hun social media profielen op orde te hebben.

Social media recruitment: Feiten en cijfers

Hieronder zijn enkele opvallende feiten en cijfers uit het onderzoeksrapport van Jobvite op een rij gezet:

  • 73% van de respondenten heeft weleens een geschikte kandidaat gevonden via social media;
  • 71% van de respondenten vindt zichzelf vaardig in het gebruiken van social media voor recruitment en weet waarop te letten bij het onderzoeken van de social media profielen van kandidaten;
  • 49% van de respondenten die social media hebben geïmplementeerd in hun werkzaamheden, merkte een toename van het aantal kandidaten;
  • 43% van de respondenten die social media hebben geïmplementeerd in hun werkzaamheden, zag de kwaliteit van kandidaten stijgen;
  • 80% van de respondenten geeft aan zichtbare relaties met professionele organisaties op de social media profielen van kandidaten een positieve invloed hebben op de beeldvorming;
  • 66% van de respondenten geeft aan dat het tonen van vrijwilligerswerk op de social media profielen van kandidaten een positief beeld heeft op de beeldvorming;
  • 78% van de respondenten geeft aan dat associaties met drugsgebruik op de social media profielen van kandidaten zorgt voor negatieve beeldvorming;
  • 67% van de respondenten geeft aan dat seksueel-getinte uitingen op de social media profielen van kandidaten zorgt voor negatieve beeldvorming;
  • 54% van de respondenten geeft aan dat grammaticale- en spelfouten zorgen voor negatieve beeldvorming;
  • Uitingen over alcoholgebruik via de social media profielen van kandidaten is voor 47% van de respondenten een reden om een negatief beeld te vormen van de kandidaat.

Bron: Jobvite