05-04-2012 / Ayman van Bregt

Uit onderzoek van Pulspoint Group en The Economist Intelligence Unit blijkt dat bedrijven die social media inzetten 4 keer zoveel business impact hebben dan bedrijven die dit niet of nauwelijks doen. Voor het onderzoek zijn meer dan driehonderd leidinggevenden binnen bedrijven geïnterviewd die werkzaam zijn in de Amerikaanse en Canadese markt, verdeeld over 19 sectoren. “We zien in het bedrijfsleven een verschuiving van het op experimentele wijze inzetten van social media naar het halen van aantoonbare resultaten”, aldus Paul Walker van Pulspoint Group.

Engagement

Het stimuleren van engagement (binding) met betrokkenen maakt volgens het onderzoek het verschil. Bedrijven die dit doen, betrekken medewerkers, klanten, partners en andere stakeholders met de hulp van social media. Dat alles op een manier die voor beide partijen waarde oplevert. Niet producten en diensten staan in deze filosofie centraal, maar het bieden van relevante informatie die vertrouwen opwekt.

Resultaten dankzij social media

Hieronder zijn enkele opvallende resultaten uit het onderzoek op een rij gezet:

  • 81% geeft aan dankzij social media voordeel te hebben gehaald bij uitbreiding van het marktaandeel.
  • 37% geeft aan kosten bespaard te hebben dankzij social media (53% zegt dat social media geen invloed op kostenbesparing heeft).
  • 58% geeft aan dat social media heeft geholpen bij het binnenhalen van talent.
  • 65% geeft aan dat social media heeft bijgedragen aan het naar de markt brengen van innovaties.
  • 68% geeft aan dat social media heeft gezorgd voor het verhogen van service.
  • 65% geeft aan dat social media de samenwerking met partners heeft bevorderd.
  • 67% geeft aan dat social media de waarde van het merk en/of aandelen heeft verhoogd.
  • 84% geeft aan dat social media de effectiviteit van marketing en sales heeft verbeterd.

Wie is verantwoordelijk?

In het onderzoek wordt gesteld dat het aanmoedigen van (openbare) online conversaties door klanten voordelen kan opleveren voor bedrijven, ongeacht of deze conversaties positief of negatief zijn. 81% is het hiermee eens wanneer de verantwoordelijkheid door de hele organisatie wordt gedragen. Wanneer de verantwoordelijkheid bij één specifieke afdeling ligt, is 67% het ermee eens.

De meeste bedrijven zien de marketingafdeling (41%) en communicatieafdeling (40%) als hoofd-verantwoordelijk voor het voeren van online conversaties via social media.

Belemmeringen

45% van de respondenten geeft aan de het niet kunnen bewijzen van rendement de grootste belemmering is voor het inzetten van social media. Volgens 33% is er sprake van juridische belemmeringen terwijl 32% aangeeft dat de complexiteit van de organisatie de grootste belemmering vormt.

PDF: The Economics of the socially engaged enterprise

Het gehele (PDF) document waarin het onderzoek wordt omschreven, is te vinden via de volgende link: The Economics of the socially engaged enterprise.