18-05-2020 / Ayman van Bregt

Merken en bedrijven in Nederland zetten social media met name in om hun boodschap te “zenden”. Hiervoor stellen de meeste bedrijven het vergroten van naamsbekendheid en het informeren van doelgroepen voorop. Kennis delen via social media is gemeengoed geworden met als doel om daar zichtbaar te zijn waar klanten (en prospects) van organisaties zich bevinden. Maar wat is de waarde van het zenden van een boodschap als de doelgroep deze niet ontvangt?

Voor bedrijven en organisaties is het daarom van belang om inzichtelijk te maken waarom en hoe kennis effectief gedeeld kan worden via online kanalen. Er is namelijk een grote doelgroep die actief zoekt naar informatie. Google spant de kroon met 5,6 miljard dagelijkse zoekopdrachten. Maar ook social media platformen laten zien dat gebruikers actief opzoek zijn naar informatie; Facebook heeft dagelijks 1,5 miljard zoekopdrachten en 600 miljoen gebruikers bezoeken bedrijfspagina’s. Om als organisatie op te vallen is het belangrijk om de doelgroep goed te kennen. 3 miljoen gebruikers op LinkedIn zijn in staat om wekelijks 9 miljard impressies met content te realiseren.

Werking van het algoritme op social media

Om effectief zichtbaar te worden in de “feeds” van gebruikers is het belangrijk om te snappen hoe de algoritmes op de verschillende social media platformen werken. De netwerken richten zich primair op relevantie. Relevantie betekent dat een platform een afweging maakt in hoeverre een bericht interessant is voor de gebruiker en aansluit bij de persoonlijke interesse en behoeften. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe “rijk” een bericht is. Een post met alleen tekst is minder aantrekkelijk online, dan een post met tekst en een bijbehorende afbeelding of video. Tenslotte is de affiniteit met de afzender en de interactie over de geplaatste content van belang want dit vergroot ook de relevantie. Platformen zoals LinkedIn, Facebook en Instagram geven nadrukkelijk voorrang aan berichten die relatief veel interactie weten te verkrijgen.

Strategie om kennis te delen via social media

Om effectief kennis te delen via social media is het allereerst belangrijk om heldere doelstellingen te formuleren. Uit het eerder gepubliceerde Nederlandse Social Media Onderzoek blijkt dat eenderde van het Nederlandse bedrijfsleven geen doelstellingen voor het inzetten van social media heeft geformuleerd. Duidelijke doelstellingen helpen om de waarde van social media beter inzichtelijk te maken en de waarde van de verschillende kanalen goed te onderbouwen. Het is hierbij aan te raden om doelstellingen op te stellen die aansluiten bij de overstijgende doelen van de organisatie. Vervolgens is het van belang om per doelstelling meetbare KPI’s te formuleren. De whitepaper ‘Het meten van social media’ geeft inzicht in de mogelijke KPI’s voor bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Deze whitepaper is hier gratis te downloaden.

Op basis van doelgroeponderzoek kan vervolgens worden bepaald wat de interesses en behoeften zijn van de doelgroep. Enerzijds kan dit worden gedaan door de statistieken van de eigen social media kanalen te analyseren en anderzijds door de doelgroep en het gedrag te observeren en te onderzoeken via social media. De inzichten hieruit kunnen uiteindelijk worden samengebracht in een zogenoemde “contentroadmap”.

Tips om kennis te delen via social media

De onderstaande tips kunnen helpen om op een effectievere manier kennis te delen via social media:

Onderzoek de behoeften van de doelgroep
Door de statistieken van de eigen social media accounts te analyseren is te achterhalen welk type content goed aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Onderzoek vervolgens de profielen van de meest actieve personen uit de doelgroep om inzicht te krijgen op welk type content ze met name reageren en wat zij zelf delen. Indien er ook fysiek contact is met de doelgroep is het raadzaam ook de behoeften in een gesprek uit te vragen.

Deel content op andere plekken dan de eigen tijdlijn
Veel merken en bedrijven zijn gefocust op het plaatsen van content via hun eigen social media accounts. Dit is logisch maar de beperking is wel dat er met name alleen personen worden bereikt die de organisatie al kennen. Door op zoek te gaan naar andere plekken waar de doelgroep zich bevindt (bijv. in groepen of discussies van andere professionals) en daar content te posten of op content te reageren kan de zichtbaarheid zeer effectief worden vergroot. De zichtbaarheid van content kan ook worden vergroot door hashtags toe te voegen aan content die aansluiten bij de interesses en behoeften van de doelgroep.

Ga voor een contentaanpak
Voor wie direct aan de slag wil gaan om content te verbeteren kan het helpen om te werken volgens de drie stappen;  1.) Doel, 2.) Doelgroep en 3.) Content.

  • Doel; wat wil je bereiken met de inzet van content?
  • Doelgroep; wie wil je bereiken en wat is hun interesse?
  • Content; Welke activiteiten passen bij je doelstelling en de doelgroep?

Makkelijke verbeteringen voor kennis delen via social media

Op basis van de ervaringen in trainingen en advies van NSMA blijkt dat veel organisaties al snel winst kunnen behalen door de volgende principes toe te passen:

Huidige contentaanpak verbeteren
Organisaties kunnen hun huidige contentaanpak verbeteren door beter rekening te houden met de algoritmes op de social media platformen en gericht te posten op het moment dat de doelgroep daar ook aanwezig is.

Monitoren voor interactie
Door meer aandacht te geven aan de doelgroep kunnen er ook kansen voor interactie ontstaan. Door te reageren op andere plekken buiten de eigen social media accounts kan de zichtbaarheid verder worden vergroot en dit kan een trigger zijn voor gebruikers om juist de bedrijfspagina te bezoeken en/of te volgen.

Content cureren
Veel organisaties vinden het moeilijk om steeds nieuwe content te creëren. Dat kan in veel gevallen een tijdrovend en kostbaar proces zijn. Door content van anderen te gebruiken (cureren) en hier vervolgens zelf een eigen perspectief of context aan toe te voegen is het mogelijk om frequenter met content zichtbaar te zijn, zonder dat hier direct veel meer tijd en geld voor nodig is.

NSMA Whitepaper - Kennis delen via social mediaDownload de gratis whitepaper ‘Kennis delen via social media’

Wil jij aan de slag met kennis delen via social media? Download onze gratis whitepaper ‘Kennis delen via social media’ met daarin een selectie van onze beste tips & tricks die helpen om als zakelijke professional kennis te delen via social media.