06-02-2018 / Martijn Baten

Het Nederlandse bedrijfsleven zet social media met name in om hun eigen naamsbekendheid te vergroten en om doelgroepen te informeren. De meeste organisaties gebruiken deze kanalen daarentegen in veel mindere mate om klantenservice te verlenen of om inzichten in de leefwereld van klanten op te doen. Dit blijkt uit de eerste editie van het Nederlandse Social Media Onderzoek. In dit artikel staan de belangrijkste inzichten op een rij.

Nederlandse organisaties gebruiken social media om te zenden

De doelen die Nederlandse organisaties stellen voor het inzetten van social media en de doelgerichtheid van het beleid hierachter, zijn onderzocht in het Nederlandse Social Media Onderzoek 2018. Bijna de helft van de ondervraagde organisaties gaf aan deze kanalen in te zetten om meer naamsbekendheid te genereren. Hiermee blijkt dat dit de meest voorkomende doelstelling te zijn van Nederlandse organisaties, gevolgd door het informeren van de doelgroep (44,3%), reputatie en PR (36,2%) en leadgeneratie en verkoop (32,4%). Social media worden nog beperkt ingezet voor het bieden van klantenservice of het verkrijgen van inzichten (onder doelgroepen bijvoorbeeld).

Doelstellingen social media

De meeste bedrijven streven niet noodzakelijk één doel na. Aan de hand van de data uit het onderzoek zijn in de basis drie verschillende groepen te onderscheiden wanneer het gaat om het stellen van doelen:

  • Bijna 38% van de organisaties zet actief in op drie verschillende doelstellingen, namelijk (1) het informeren van de doelgroep, (2) leadgeneratie en verkoop en (3) het vergroten van naamsbekendheid.
  • Iets meer dan 25% van de organisaties streeft naast het informeren, leadgeneratie en verkoop en het vergroten van naamsbekendheid ook naar het bevorderen van de reputatie en PR door middel van hun social mediabeleid.
  • Ruim 36% van de organisaties streeft geen van de eerder genoemd doelstellingen actief na.

Eenderde van het Nederlandse bedrijfsleven (29,2 procent) blijkt helemaal geen doelstellingen voor social media op voorhand op te stellen. In de resultaten is te zien dat organisaties die vooraf geen doelstellingen opstellen en budget vrijmaken, zich in de praktijk ook het minst vaak bezig houden met het meten en monitoren van social media en zijn het minst tevreden over de manier waarop de inzet ervan wordt verantwoord. Dat is in tegenstelling tot organisaties die concrete doelen formuleren voor het gebruiken van social media. Zij zorgen ook voor aantoonbare resultaten daarvan.

Tips en adviezen voor Nederlandse bedrijven op social media

In het Nederlandse Social Media Onderzoek 2018 is te zien dat organisaties in de meeste gevallen waarde hechten aan het inzetten van social media. Ze vinden het gebruik van deze kanalen belangrijk, maken hiervoor financiële middelen beschikbaar en zetten op meerdere kanalen in. Tegelijkertijd valt op dat er nog erg beperkt wordt nagedacht over hoe de investeringen die worden gedaan, verantwoord kunnen worden.

Slechts eenderde van de Nederlandse organisaties denkt vooraf na over de doelstellingen die ten grondslag liggen aan het inzetten van social media. Door gerichter en doelmatiger naar de inzet van deze kanalen te kijken, kan de waarde van deze middelen voor de gehele organisatie beter worden aangetoond en verantwoord. Vanuit deze inzichten zien we de volgende drie stappen als relevant voor het Nederlandse bedrijfsleven:

Stap 1 – Stel doelstellingen op voor de social media-activiteiten

Het formuleren van duidelijke doelstellingen is een essentiële stap om de waarde van social media aantoonbaar te maken. Om de waarde van deze kanalen voor de gehele organisatie aan te kunnen tonen, is het raadzaam alleen doelstellingen op te stellen die een koppeling hebben met de overstijgende organisatiedoelstellingen. Denk hierbij aan de commerciële doelstellingen (op het gebied van marketing en sales) of ten aanzien van werving (HR-doelstellingen ten aanzien van recruitment en employer branding).

Stap 2 – Bepaal per doelstelling juiste en meetbare kpi’s

Afhankelijk van de gestelde doelstellingen, en de hierop aansluitende social media kanalen, is het essentieel de juiste indicatoren (kpi’s) te selecteren die gemeten worden. Voorbeelden van kpi’s zijn onder andere: het aantal bereikte personen, het aantal reacties, het aantal kliks op links naar een website of het aantal conversies.
Stap 3 – De wijze van rapporteren

Het is raadzaam in een vroegtijdig stadium te overleggen aan wie gerapporteerd moet worden over de waarde en prestaties van social media en op welke wijze. Niet iedereen in de organisatie wil dezelfde inzichten zien, wat kan leiden tot verschillende rapportages per afdeling of discipline. Maak intern duidelijke afspraken over op welke momenten gerapporteerd wordt en wat hierbij verwacht wordt.

Infographic Nederlandse Social Media Onderzoek 2018

 

Infographic Nederlandse Social Media Onderzoek 2018 - Nederlandse Social Media Academie