14-08-2012 / Martijn Baten

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012Nederland telt iets meer dan 6,6 miljoen mensen met een profiel op Facebook. Het internetbureau Yes2Web bracht de huidige status van Facebook in Nederland in kaart. Op basis van data van het internetbureau is een analyse gemaakt van de Facebook-markt in Nederland op 1 augustus 2012. In dit artikel wordt informatie gegeven over de demografie van Nederlandse Facebook-gebruikers, en ook hoe Nederlandse bedrijven presteren op Facebook.

Nederlanders op Facebook

Nederland staat met ruim 6,6 miljoen gebruikers op een 28e plaats ten opzichte van andere landen. Daar 94 procent van de Nederlandse bevolking online is te vinden (bron: CBS) en hier veel gebruik van maakt (internetpenetratie), heeft Facebook een bereik van ongeveer 42 procent. Op basis hiervan bekleed Nederland een 41ste plek in de wereldranglijst.

Verhouding inwoners Nederland op Facebook t.o.v. totaal aantal inwoners Nederland

De verhouding tussen mannen en vrouwen binnen Facebook is redelijk gelijk. Op Facebook zijn er iets meer vrouwen (52 procent) dan mannen (48 procent) te vinden. Er is gekeken naar voorkeur van sexe van de Facebook gebruikers. Ongeveer 27 procent van de Nederlandse gebruikers op Facebook heeft zijn voorkeur qua sexe aangegeven op zijn/haar profiel. Een opvallend feit is dat het aantal vrouwen dat op vrouwen valt een in verhouding hoog percentage heeft, vergeleken met mannen die op mannen vallen.

De verhouding van Man/Vrouw binnen Facebook

De grootste leeftijdsgroep die een account op Facebook heeft is 25 t/m 34 jaar. Dit is zowel bij de mannen (24 procent) als vrouwen (23 procent). Hieronder is in een grafiek de volledige leeftijdsopbouw van Facebook in Nederland te zien.

De leeftijdsopbouw van Facebook in Nederland

 

Categorieën van bedrijfspagina’s op Facebook

Er is gekeken welke categorieën Nederlandse bedrijfspagina’s hebben gekozen voor hun pagina (bijvoorbeeld: restaurant, bedrijf, etc.). De categorie ‘Plaatselijk bedrijf’ is de grootste gebruikte categorie, naast negen andere die door meer van de helft van de Nederlandse bedrijfspagina’s gebruikt wordt.

Grootste categorieen op Facebook in Nederland

Bedrijfspagina’s van ‘TV-programma’s’ verkrijgen over het algemeen de meeste ‘Vind-ik-leuks’. Deze categorie wordt gevolgd door ‘Eten en Drinken’. Restaurants hebben 26 keer minder ‘Vind-ik-leuks’ dan de nummer één TV-programma’s. Dit verschil is mogelijk te verklaren door de lokale bekendheid van deze bedrijven.

Gemiddelde likes per categorie in Nederland

Naast de kwantiteit (likes) is er ook gekeken naar de kwaliteit (interactie/engagement) van de categorieën met behulp van de meetschaal IPM+. Op basis hiervan ontstaat er een andere lijst van categorieën. Zo hebben ‘Restaurants’ gevolgd door ‘Non-profit organisaties’ de meeste interactie met hun fans.

Gemiddelde IPM(+) per categorie in Nederland

Rapportage: ‘Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012’

 Afbeeldingen: Rapportage Yes2Web / Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012