30-11-2011 / Ayman van Bregt

Veel mensen plaatsen de link aan het einde van een tweet. Dit is niet altijd even handig, het kan bijvoorbeeld gebeuren dat er bij een retweet te weinig ruimte overblijft waardoor de link wegvalt. Uit het onderzoek ‘New Twitter Data: Optimal Link Placement for Clicks‘ dat Dan Zarrella van HubSpot uitvoerde, blijkt ook dat er betere plekken zijn om een link te plaatsen in een tweet. Deze conclusie is het gebaseerd op het analyseren van 20.000 willekeurig geselecteerde tweets waarbij de klikratio (CTR) is gemeten.

In de afbeelding hierboven kun je zien welke voorkeursplekken er zijn voor het plaatsen van een link in een tweet. Hieronder worden deze plekken toegelicht:

  • De beste plek om een link te plaatsen is na ongeveer een kwart van de tekst van je tweet
  • De één na beste plek om een link te plaatsen is aan het einde van de tweet

Hou bij het plaatsen van een link op het einde van je tweet in ieder geval rekening met mogelijk retweets en dat de link er dan nog goed in past.