07-02-2012 / Martijn Baten

De NSMA Facebook Bedrijfspagina

Om het aantal fans te laten groeien en ze meer betrokken te laten zijn bij je Facebook bedrijfspagina kun je acties organiseren. Een veel voorkomende actie is een wedstrijd waarbij prijzen te winnen zijn op het moment dat mensen fan van je pagina worden. Facebook hanteert echter wel een aantal regels voor wedstrijden op Facebook bedrijfspagina’s. Als deze regels niet worden nageleefd kan het zijn dat Facebook je bedrijfspagina verwijdert. Om je op de hoogte te stellen van de regels die Facebook stelt, staan hieronder de belangrijkste op een rij:

Applicaties op Facebook

Waneer je een wedstrijd of promotieactie organiseert op Facebook, dan kun je deze het beste binnen de site van Facebook organiseren. Hierdoor opereer je immers binnen de omgeving van Facebook zelf. Facebook schrijft voor dat, als je een actie binnen de site wil organiseren, je dit kunt doen door middel van een eigen applicatie of landingspagina op je bedrijfspagina.

Verantwoordelijkheid van de beheerder

Als beheerder van een Facebook bedrijfspagina ben je verantwoordelijk om aan deelnemers van de actie duidelijk te maken dat Facebook niet de actie ondersteunt en daarnaast niet verantwoordelijk is voor klachten en opmerkingen over de actie.

Deelnemers aan de actie moeten ook een verklaring kunnen lezen waaruit blijkt dat de opgegeven gegevens van deelnemers niet naar Facebook gaan, maar naar het bedrijf dat de actie organiseert. Het is aan te raden een duidelijk wedstrijdregelement te maken waarin je dergelijke zaken in vermeld. Hierdoor zorg je voor een heldere scheiding tussen Facebook en je bedrijf, maar dek je de organisatie ook in tegen klachten.

Het gebruik van Facebook functies

Facebook geeft aan het niet goed te keuren dat eigen functies, zoals de like, worden gebruikt in de actie. Zo kan een deelnemer aan je actie zich volgens de regels van Facebook niet inschrijven voor een actie door van de pagina fan te worden.

Het is volgens Facebook ook verboden om mensen aan te zetten een Facebook profiel aan te maken om deel te nemen aan de actie. Een wedstrijd mag dus enkel worden gericht op reeds bestaande Facebook profielen.

Wanneer je de winnaar van je Facebook bedrijfspagina hebt gekozen, dan mag je deze volgens Facebook niet bekend maken via bijvoorbeeld een statusupdate of een reactie op een bericht vanuit je bedrijfspagina. Een alternatief kan bijvoorbeeld een landingspagina of applicatie op je bedrijfspagina zijn.

Het uitdelen van prijzen

Facebook schrijft voor dat de winnaar van een wedstrijd gebaseerd moet zijn op een bepaalde vaardigheid of maatstaaf. De manier waarop een winnaar in de wedstrijd gekozen wordt, moet dus te verantwoorden zijn op je bedrijfspagina (en bij voorkeur ook vooraf in het reglement).

Video

In onderstaande video legt Facebook zelf meer uit over de regels voor wedstrijden en acties op een Facebook bedrijfspagina: