26-10-2011 / Ayman van Bregt

Twitter wordt door veel bedrijven ingezet om de zichtbaarheid te vergroten, de dialoog aan te gaan en/of de band met klanten te verstevigen. In dit artikel wordt ingegaan op het inzetten van Twitter voor het verkrijgen van feedback. Uiteindelijk kun je de feedback gebruiken om verbeteringen aan te brengen in je organisatie, processen en/of producten/diensten. Hieronder worden drie manieren gegeven waarmee je via Twitter feedback kunt krijgen van klanten:

1. Vragen stellen

Stel regelmatig vragen in relatie tot jouw producten en/of diensten en wees hierbij oprecht geïnteresseerd in de mening van je volgers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen naar de ervaring van klanten over het gebruik van product x of hoe mensen een nieuwe huisstijl vinden. De vragen leveren je niet alleen inzichten op maar ze zorgen ook voor interactie op je Twitter profiel.

2. Een poll gebruiken

Door een poll in te zetten via Twitter, krijg je enerzijds inzichten en anderzijds stimuleer je de dat mensen het onderwerp blijven volgen. Als de vraag prikkelend genoeg is, keert men misschien terug om de resultaten te bekijken.
Mensen die de poll invullen zullen terugkomen en hun resultaat vergelijken met dat van anderen. Zorg dus ook dat je de resultaten van de poll extra onder de aandacht brengt na afloop. Een poll via Twitter snel inrichten kan bijvoorbeeld met Twtpoll en als alternatief Polls.

3. Een account voor klantenservice

Als je tot de conclusie komt dat je regelmatig via Twitter vragen, klachten of opmerkingen van klanten krijgt, kan het verstandig zijn om een apart Twitter-account aan te maken voor klanten die hier terecht kunnen met hun boodschap. Door klanten te verwijzen naar dit account krijg je de informatie en input gericht binnen op dit Twitter-account. Hiermee geef je aan dat je klachten serieus neemt en bereid bent om deze te ontvangen via Twitter. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat je voorkomt dat je via het andere Twitter profiel niet te vaak met negatieve berichtgeving hoeft om te gaan.

Tip

De feedback die hierboven ontstaat krijg je alleen doordat je volgers weet te bereiken en zij besluiten te reageren. Er zijn dagelijks tal van conversaties die mogelijk gaan over jouw organisatie, product, dienstverlening, medewerkers etc. zonder dat je onderdeel bent van dit gesprek. Het monitoren op Twitter en andere social media platformen kan daarom interessant zijn en van waarde voor je organisatie. Als je hiermee aan de slag wilt, bekijk dan onze nieuwste cursus: ebook social media monitoren.