21-10-2011 / Martijn Baten

Het Amerikaanse Buddy Media voerde een onderzoek uit onder ruim 100 Facebook bedrijfspagina’s in de retailbranche. Het onderzoek levert een aantal interessante inzichten op die je kunnen helpen bij het krijgen van meer betrokkenheid van fans op je Facebook bedrijfspagina. Niet alleen voor de retailbranche lijken deze inzichten relevant. Ook andere bedrijfspagina’s kunnen er hun voordeel mee doen. In dit artikel zetten we de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek op een rij.

Plaats je statusupdates na werktijd

Veel statusupdates van bedrijfspagina’s worden overdag tussen negen en vijf uur geplaatst omdat organisaties dan veelal aan het werk zijn. Echter hebben de meeste Facebook fans meer tijd om statusupdates te bekijken na de werkuren. Uit het onderzoek blijkt dat statusupdates die geplaatst worden tussen 20.00 uur en 07.00 uur 20 procent meer betrokkenheid van fans opleveren. Er wordt meer op de updates gereageerd en ook het aantal likes is vaak groter.

Statusupdates op een Facebook bedrijfspagina leveren 20 procent meer engagement op

Het onderzoek laat ook zien dat de betrokkenheid van fans op statusupdates verschilt per dag. De data in het onderzoek laten zien dat op woensdag statusupdates gemiddeld 8 procent meer betrokkenheid vertonen. Vrijdag is de slechtste dag.

Meer engagement bij statusupdates op Woensdag

Maximaal 2 statusupdates per dag

Teveel statusupdates op 1 dagIn het onderzoek is onderzocht of er een limiet is aan het aantal statusupates per dag in verhouding tot de betrokkenheid van fans.  De data in het onderzoek laten zien dat over het algemeen het plaatsen van twee statusupdates per dag voor 40 procent meer betrokkenheid zorgt. Meer updates plaatsen per dag zorgt volgens het onderzoek voor minder betrokkenheid.

Maximaal 2 statusupdates per dag plaatsen zorgt voor hogere betrokkenheid

Ook per week lijkt er een maximum te zijn. Het onderzoek laat zien dat het plaatsten van maximaal vier statusupdates per week zorgt voor 71 procent meer betrokkenheid van fans.

Kies voor simpele statusupdates

Er is een groot verschil te zien in de betrokkenheid van fans bij de lengte van een statusupdate. Lange statusupdates zorgen voor een lagere betrokkenheid terwijl korte statusupdates van maximaal 80 karakters voor 66 procent meer betrokkenheid zorgen.

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat een statusupdate die uit enkel tekst bestaat, het meest effectief is en de meeste betrokkenheid laat zien. Het plaatsen van enkel afbeeldingen of fotoalbums scoort ook vrij goed. Het delen van enkel links zonder tekst en enkel een kleine afbeelding zorgt voor de minste betrokkenheid.

Simpele statusupdates zorgen voor meer betrokkenheid van fans

Meer over het onderzoek

Wil je meer weten over het onderzoek? Buddy Media heeft alles in overzichtelijke PDF verwerkt die je kunt downloaden vanaf hun website.