07-08-2015 / Martijn Baten

Facebook Author

Met de Facebook Author Tag kunnen websites het voor lezers gemakkelijk maken om de schrijver van artikel te volgen en zo het aantal fans van een Facebook pagina vergroten. De Facebook Author Tag is een handige toevoeging die Facebook beschikbaar stelt voor webmasters en moet toegevoegd worden op de eigen website. In dit7 artikel wordt toegelicht op welke manier er gebruik gemaakt kan worden van de Facebook Author Tag.

Verkrijg meer fans en volgers met de Facebook Author Tag

De Facebook Author Tag laat onder een gedeelde link naar een artikel de naam zien van de auteur van het artikel. Naast de URL van het gedeelde artikel wordt deze naam vermeld (zie afbeelding). Wanneer er wordt geklikt op de naam, dan worden gebruikers doorgestuurd naar de Facebook-pagina van de schrijver.

Facebook Author Tag

Klikt een lezer eerst op de link en komt hierna terug in het Facebook nieuwsoverzicht, dan verschijnt een extra optie onder het gedeelde artikel. Hier wordt een ‘volg’ of ‘vind-ik-leuk’ knop geplaatst waarmee direct de Facebook pagina van de schrijver gevolgd kan worden. Dit is afhankelijk van of het om een Facebook pagina of om een Facebook profiel gaat. De knoppen worden alleen weergegeven in de browserversie van Facebook en niet in de Facebook apps.

Het toevoegen van de Facebook Author Tag aan websites

Het toevoegen van de Facebook Author Tag is gemakkelijk voor webmasters. Zij dienen de een HTML-code toe te voegen aan de broncode van de website. Tussen de verschillende metatags die de website heeft plaats je bijvoorbeeld:

<meta property=”article:author” content=”https://www.facebook.com/nsma.nl” />  

In het veld met de Facebook URL plaats je de link naar de Facebook-pagina van de auteur. In het voorbeeld de link naar de Facebook pagina van de Nederlandse Social Media Academie.

Afbeelding: Flickr / Rob Williams