04-12-2012 / Martijn Baten

De samenstelling van het Facebook nieuwsoverzicht

De afgelopen maanden is er veel geschreven over EdgeRank. EdgeRank is het algoritme waarmee Facebook de samenstelling van het nieuwsoverzicht (waar de statusupdates van je bedrijfspagina in getoond worden) van gebruikers bepaald. Recente veranderingen aan het algoritme zouden ervoor hebben gezorgd dat de zichtbaarheid van statusupdates (en daarmee het bereik) van bedrijfspagina’s in het nieuwsoverzicht is afgenomen.

Thomas Baekdal heeft onderzoek gedaan naar de veranderingen binnen Facebook. Baekdal heeft geprobeerd te onderzoeken waarom statusupdates wel of niet verschijnen in het nieuwsoverzicht en hoe lang deze zichtbaar blijven. Zijn onderzoek levert een nieuwe kijk op de werking van EdgeRank. In dit artikel worden de belangrijkste inzichten toegelicht.

‘Gepromote berichten’, ‘Negatieve feedback’ en ‘Activiteiten updates’ bepalend voor zichtbaarheid

Baekdal start zijn onderzoek met het beschrijven van de recente veranderingen. Eén van de veranderingen is dat 20 procent van het nieuwsoverzicht vanaf nu wordt gereserveerd voor ‘Gepromote berichten’. Betaalde content wordt hierdoor meer getoond aan gebruikers. Hierdoor is er minder ruimte om updates van bedrijfspagina’s of persoonlijke profielen te tonen. In het artikel ‘Edgerank veranderingen veroorzaken daling in het bereik van Facebook bedrijfspagina’s‘ kun je hier meer over lezen.

Gepromote berichten in het Facebook nieuwsoverzicht
Een Facebook gebruiker bekijkt ongeveer 10 berichten in het nieuwsoverzicht. Het nieuwsoverzicht bestaat sinds kort voor 20 procent uit ‘Gepromote berichten’. Hiermee blijven 8 plekken in het nieuwsoverzicht over voor statusupdates van bedrijfspagina’s en profielen.

Een andere verandering betreft de toevoeging van een vierde element aan EdgeRank. ‘Negatieve feedback’ die statusupdates in het nieuwsoverzicht verkrijgen bepalen vanaf nu mede de zichtbaarheid in het Facebook nieuwsoverzicht. Negatieve feedback is benaming voor handelingen waarbij gebruikers een update verbergen in het nieuwsoverzicht, updates van een bedrijfspagina altijd verbergen in hun nieuwsoverzicht of markeren als spam. In het artikel ‘Bekijk hoeveel fans de statusupdates van je Facebook bedrijfspagina verbergen‘ wordt uitgelegd hoe je kunt zien hoeveel fans de updates van je bedrijfspagina verbergen.

Recent liet EdgeRank Checker zien dat statusupdates van bedrijfspagina’s voor 61% minder zichtbaar zijn in het nieuwsoverzicht na de toepassing van EdgeRank in vergelijking met hetzelfde nieuwsoverzicht zonder toepassing van EdgeRank. Updates van persoonlijke profielen (vrienden) werden 33 procent beter zichtbaar. In tegenstelling tot persoonlijke Facebook profielen hebben Facebook bedrijfspagina’s meer te maken met een groter percentage ‘negatieve feedback’ (statusupdates zijn minder relevant). Dit is een mogelijke verklaring waarom de zichtbaarheid van de statusupdates van Facebook bedrijfspagina’s sterk daalt.

Een ongefilterd Facebook nieuwsoverzicht

Volgens hetzelfde onderzoek van EdgeRank Checker is te zien dat ‘activiteiten updates’ voor 81 procent gedaald zijn in zichtbaarheid. Activiteiten updates zijn statusupdates die worden gegenereerd na het liken of reageren op een statusupdate of bijvoorbeeld na het gebruiken van een applicatie binnen Facebook. Het ‘liken’ en ‘reageren’ van fans op statusupdates hebben dus een erg lage impact gekregen op het viraal bereik in het nieuwsoverzicht. De statusupdate krijgt door ‘likes’ en reacties een hogere EdgeRank score en hiermee is dit nog steeds wel belangrijk omdat het de zichtbaarheid in het nieuwsoverzicht van fans versterkt. Het draagt echter niet meer bij aan het genereren van een viraal bereik (vrienden van fans).

Interactie op korte tijd niet per definitie bepalend voor de zichtbaarheid

Het onderzoek van Baekdal kijkt verder dan de theorie die wordt geschetst. Baekdal deed een onderzoek door het volgen van drie bedrijfspagina’s op Facebook. Uit zijn onderzoek worden de volgende leerpunten gepresenteerd:

  • Bedrijfspagina’s die fans langer volgen krijgen een hogere EdgeRank score dan pagina’s die fans korter volgen;
  • Korte statusupdates of updates met afbeeldingen zorgen voor een toename in interactie, maar blijken per definitie niet beter te zijn voor de zichtbaarheid. Veel interactie in een korte tijd op een statusupdate zorgt voor een korte ‘boost’ in de zichtbaarheid van het nieuwsoverzicht. Op lange termijn zijn echter statusupdates die minder interactie verkrijgen, maar wel gedurende een langere periode interactie hebben, vele malen langer zichtbaar in het nieuwsoverzicht;
  • Het onderzoek van Baekdal laat geen effect zien tussen negatieve feedback en de zichtbaarheid in het nieuwsoverzicht. Dit is te verklaren doordat de pagina’s die werden onderzocht geen negatieve feedback hadden. Baekdal is ervan overtuigd dat de ‘negatieve feedback’ wel een impact heeft op de zichtbaarheid. Facebook kondigde dit afgelopen zomer aan in aanwezigheid van de pers. Het onderzoek geeft daarom de aanbeveling om je goed af te vragen wanneer fans updates gaan verbergen in hun nieuwsoverzicht. Voor merken is dit risico hoger omdat updates niet altijd geheel kunnen aansluiten bij de leefwereld van alle fans;
  • Het delen van statusupdates door fans kan helpen de zichtbaarheid van bedrijfspagina’s te vergroten. Aangezien het delen van statusupdates door fans op Facebook wordt gezien als een statusupdate van een persoonlijk profiel kan hiermee de zichtbaarheid worden vergroot;
  • Elke bedrijfspagina heeft op een andere manier te maken met EdgeRank omdat elke pagina een andere invulling kent. EdgeRank blijkt verder te gaan dan wat algemeenheden in de theorie.

 

Alle conclusies en data uit het onderzoek is te lezen in het rapport dat op de website van Thomas Baeakdal is te vinden.

NSMA Praktijkgids ‘Facebook bedrijfspagina gevorderden’

Een levendige, aantrekkelijke en goed bezochte Facebook bedrijfspagina mede met behulp van Facebook toepassingenDe praktijkgids ‘Facebook bedrijfspagina gevorderden’ leert je om te werken aan een actieve en zichtbare bedrijfspagina. Deze NSMA-praktijkgids biedt een overzichtelijk stappenplan om een goede aanpak te kiezen voor jouw Facebook bedrijfspagina in combinatie met toepassingen (Facebook applicaties). Koop de praktijkgids in onze webwinkel.

Afbeeldingen: Thomas Baekdal