18-12-2012 / Martijn Baten

Nederlandse Facebook gebruik in afgelopen twee jaar verzevenvoudigd

Het gebruik van Facebook in Nederland is in de afgelopen twee jaar verzevenvoudigd. Facebook is het meest gebruikte sociale netwerk van Nederland, de meeste Nederlandse internetgebruikers hebben er een profiel en Facebook heeft de hoogste naamsbekendheid als het gaat om social media. Onderzoeksbureau Multiscope deed een onderzoek onder 13.000 Nederlanders naar de kennis, houding en gedrag rond social media in Nederland. Twee jaar geleden, in 2010, deed Multiscope een vergelijkbaar onderzoek.

Facebook meest gebruikt, LinkedIn wacht groei

Meer dan de helft (62 procent) van de tijd die wordt besteed op social media, wordt besteed aan Facebook. In Nederland is dit meer dan 43 miljoen uur. In 2010 was dit nog slechts 6 miljoen uur. 76 procent van de Nederlandse internetpopulatie heeft een profiel op Facebook. Ook is Facebook het bekendste sociale netwerk van Nederland met een naamsbekendheid van 92 procent. Twitter is in Nederland tweede op de lijst in social media gebruik. Nederlanders besteden elke maand 6 miljoen uur aan Twitter. Het aantal profielen op Twitter is met 24 procent van de Nederlandse internetpopulatie gelijk aan dat van Hyves.

LinkedIn is in naamsbekendheid sterk gestegen in vergelijking met hetzelfde onderzoek in 2010. LinkedIn heeft nu een bekendheid van 69 procent en wordt door 30 procent van de ondervraagden gebruikt. Volgens Multiscope kan het sociale netwerk voor professionals een verdere groei verwachten. De ondervraagden, met een LinkedIn-profiel, geven aan in de komende jaren te verwachten dat zij 16 procent meer van LinkedIn gebruik zullen maken dan op dit moment het geval is.

Hyves heeft de grootste daling in het aantal gebruikers. In 2010 had nog 60 procent van de ondervraagden een Hyves-profiel. Het aantal profielen ligt nu ruim een derde lager met 24 procent. Voor de toekomst zeggen 48% van de ondervraagden met een Hyves-profiel van plan te zijn minder van het sociale netwerk gebruik te maken.

Social Media in Nederland

Social media voornamelijk gebruikt voor onderhouden van contact met vrienden en familie

Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste reden om social media te gebruiken het contact onderhouden met vrienden en familie (63 procent) of oude bekenden en collega’s (57 procent) is. Social media wordt ook als een aangenaam tijdverdrijf gezien (38 procent) en vooral gebruikt om foto’s te delen.

Aan de ondervraagden heeft Multiscope ook voorgelegd of zij het eens zijn met de stelling dat door social media ‘echt’ contact is verminderd. 60 procent van de ondervraagden is het oneens met deze stelling. Ook geven 42 procent van de respondenten aan dat social media als een gevaar wordt gezien voor hun veiligheid en privacy. Slechts 26 procent laat weten zich hier geen zorgen over te maken.

Afbeelding: westm / Flickr / Creative Commons