03-05-2013 / Martijn Baten

Soliciteren met behulp van Facebook

Bij het zoeken naar werk is de hulp van je sociale netwerk belangrijk. Vrienden en relaties kunnen je vertellen over nieuwe vacatures en kunnen de vaardigheden die je bezit bevestigen en aanbevelen. Om de invloed van het sociale netwerk van mensen in de zoektocht naar het vinden van werk in kaart te brengen heeft het Facebook Data Science team onderzoek gedaan onder 3.000 Facebook gebruikers waarvan er 169 hun baan verloren gedurende de onderzoeksperiode. Facebook blijkt volgens de inzichten een waardevol hulpmiddel te zijn in de zoektocht naar nieuw werk.

De kracht van een sterk netwerk bij het vinden van een nieuwe baan

Er is in het verleden al veel onderzocht naar ‘The Strength of Weak Ties‘ (de kracht van ‘zwakke netwerken’); mensen in je sociale netwerk waarmee weinig communicatie plaatsvindt. Zwakke netwerken kunnen je als werkzoekende helpen bij het ontdekken van nieuwe informatie omdat ze mensen kennen die je niet kent, werken bij verschillende bedrijven en je (kunnen) verbinden met andere netwerken. Vrienden in je sterke netwerk zouden te veel overeenkomstigheden hebben waardoor je te vaak dezelfde informatie tot je krijgt.

Het recente onderzoek van Facebook laat echter het tegenovergestelde effect zien. Gebruikers die vaker interactie hadden met de mensen in hun sterke netwerk hadden twee keer zoveel kans op het vinden van een nieuwe baan binnen drie maanden. Gebruikers die meer interactie hadden met mensen in hun zwakke netwerk bleken minder kans te hebben op het vinden van een nieuwe baan.

Kans op vinden van nieuwe baan
Kans op het vinden van werk binnen drie maanden gebaseerd op communicatie met mensen in sterke en zwakke netwerken.

Een verklaring voor het feit dat sterke netwerken zeer bruikbaar zijn bij het vinden van werk is dat zwakke netwerken niet snel op de hoogte zijn dat iemand werkt zoekt. Een andere verklaring is mogelijk de motivatie van mensen in het sterke netwerk om goede vrienden te helpen bij het vinden van nieuw werk. Deze vrienden zijn sneller geneigd acties voor iemand te ondernemen.

Toename in sociale steun leidt tot afname van het stressniveau

Mensen in sterke netwerken kunnen naast de hulp bij het vinden van werk ook sociale steun bieden. Het onderzoek van Facebook laat zien dat gebruikers die meer interactie hadden met hun sterke netwerk meer sociale steun ontvingen. De sociale steun nam gedurende het onderzoek maand na maand toe en zorgde voor een afname van het eigen stressgevoel. Geen van deze effecten waren zichtbaar bij de interactie met mensen in het zwakke netwerk van gebruikers.

Bij deze inzichten moet echter wel een kanttekening worden geplaatst. Communicatie met mensen uit het sterke netwerk voelt goed, maar voor gebruikers die kortgeleden hun baan verloren blijkt dit averechts te werken. Het onderzoek laat zien dat gebruikers die recent ontslagen werden en interactie met hun sterke netwerk aangingen een verhoogd stressniveau verkregen. Onderstaande afbeelding laat dit effect zien:

Verlaagd stressniveau dankzij sociale steun
Voor de meeste gebruikers, het stressniveau nam af dankzij communicatie met mensen in het sterke netwerk.

Bekijk de onderzoeksresultaten van het Facebook-onderzoek

Het onderzoek van Facebook biedt een aantal interessante aanknopingspunten voor gebruikers die op zoek zijn naar werk en hiervoor hun sociale netwerk willen inschakelen. Alle resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de paper: Using Facebook after Losing a Job: Differential Benefits of Strong and Weak Ties. (Best Paper Award, 16th Annual ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing, CSCW 2013).

Afbeelding: Flickr / Creative Commons / Victor1558