01-03-2013 / Martijn Baten

Facebook statistieken

Facebook heeft wijzigingen doorgevoerd in de statistieken van bedrijfspagina’s nadat een aantal problemen in de statistieken geconstateerd waren. Eén van de problemen is dat het bereik van bedrijfspagina’s op een verkeerde manier werd gemeten. Via het bericht ‘Important Update to Page Insights Reporting‘ aan beheerders van Facebook bedrijfspagina’s werden de aanpassingen aan de statistieken bekend gemaakt. In dit artikel wordt toegelicht welke veranderingen Facebook heeft doorgevoerd en welke impact dit heeft.

Merkbare veranderingen in Facebook statistieken

Volgens Facebook zijn de volgende veranderingen in de statistieken voor Facebook bedrijfspagina’s merkbaar:

  • Het totale bereik blijft hetzelfde of neemt toe voor de meeste bedrijfspagina’s;
  • Een toename in het bereik van advertenties die worden getoond in het nieuwsoverzicht;
  • Een toename of vermindering van het organische bereik dat afhankelijk is van factoren als het aantal fans, wanneer en hoe vaak een statusupdate wordt geplaatst en uitgaven aan advertenties;
  • Een verandering in de berekening van bereik en impressies zoals ‘betrokken gebruikers’ en ‘viraliteit’.

Facebook geeft aan dat statistieken voor beheerders van bedrijfspagina’s belangrijk zijn om de zichtbaarheid binnen het online sociale netwerk te verbeteren. Om die reden neemt Facebook problemen met de statistieken erg serieus en voert continu verbetering door.

De impact van de aanpassingen aan Facebook statistieken

De website EdgeRank Checker heeft gekeken naar de veranderingen die Facebook heeft doorgevoerd aan de statistieken van bedrijfspagina’s. EdgeRank Checker vergeleek ongeveer 1.000 Facebook bedrijfspagina’s aan de hand van twee dagen: Maandag 18 februari en Maandag 25 februari (de dag dat Facebook de aanpassingen doorvoerde). Eén van de uitkomsten was een forse toename in het virale bereik. Voor de veranderingen was het virale bereik 0,16% per fan. Na de aanpassingen steeg het virale bereik met 275% naar 0,60%. Het totale bereik steeg van 12,43% naar 16,24% per fan en het organische bereik nam toe van 10,09% naar 14,25%.

Toename in viraal bereik Facebook bedrijfspagina's

EdgeRank Checker laat met bovenstaande cijfers zien dat het bereik van bedrijfspagina’s anders wordt gemeten. De grote vraag is daarom waar dit door veroorzaakt zou kunnen zijn. EdgeRank Checker denkt zelf dat Facebook het aantal ‘gedeelde statusupdates’ per ongeluk niet heeft meegenomen in de statistieken. Om te zien of dit klopt heeft EdgeRank Checker een experiment gedaan door de ‘gedeelde statusupdates’ van twee updates (voor- en na de aanpassing door Facebook) met elkaar te vergelijken. Het verschil bleek wederom fors. Het virale bereik van de statusupdate bleek, na de aanpassingen, 16 keer hoger dan een vergelijkbare update van een week ervoor.

Video: Page Insights Reporting Update

In de onderstaande officiële video van Facebook over de nieuwe statistieken voor bedrijfspagina’s wordt meer uitleg gegeven over de aanpassingen aan Facebook statistieken en waar je als beheerder van een bedrijfspagina rekening mee kunt houden:

Afbeeldingen: edgerankchecker.com