30-05-2012 / Ayman van Bregt

Onderzoek van het Carnegie Mellon Language Technologies Institute heeft aangetoond dat als je op Twitter je specifiek op één onderwerp richt dit leidt tot een groei van het aantal volgers. De onderzoeker Yi-Chia Wang publiceerde de paper ‘Twitter and the development of an audience: Those who stay on topic thrive‘.

Onderzoek Twitter en de ontwikkeling van volgers

Het onderzoek werd gedaan onder 480 actieve Twitter-accounts in het eerste jaar na registratie. Deze accounts zijn van mensen die niet als publiek bekend te boek staan (celebrities). Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:

  • Gemiddeld heeft een gebruiker 1.574 tweets geplaatst (iets meer dan vier per dag);
  • Gebruikers met de focus op één specifiek onderwerp (bijvoorbeeld ‘politiek en Obama’) hadden significant meer volgers (soms meer dan 100 ten opzichte van het gemiddelde);
  • Gebruikers met de focus op één thema (bijvoorbeeld politiek) die daarin varieerden qua onderwerpen scoorden ook bovengemiddeld.

Ondanks dat variatie juist kan leiden tot een bredere groep van geïnteresseerden lijkt uit dit onderzoek naar voren te komen dat een specifieke focus kan leiden tot meer betrokkenheid. Zorg in ieder geval dat je consistent bent in je keuzes zodat dit ook leidt tot herkenbaarheid voor Twitter-gebruikers.