18-04-2012 / Ayman van Bregt

Het Britse ‘The Telegraph‘ deed onderzoek onder 500 ondernemers in het MKB hoe zij Twitter-gebruik op het werk ervaren. Uit dit onderzoek blijkt dat een groeiend aantal MKB-ondernemers geïrriteerd raakt door de manier waarop  personeel tijd op Twitter spendeert onder werktijd. Hieronder zijn enkele uitkomsten van het onderzoek op een rij gezet:

Resultaten onderzoek Twitter-gebruik op het werk

  • Meer dan 47% van de ondernemers geeft toe bezorgd te zijn over de tijd die personeel onder werktijd besteed aan Twitter;
  • 15% geeft aan zeer bezorgd te zijn over het gebruik van Twitter;
  • 63% van de medewerkers geeft aan een klein deel van de werktijd te besteden aan Twitter;
  • 13% geeft toe meer dan 45 minuten onder werktijd actief te zijn op Twitter.

De onderzoeker geeft ook (terecht) aan dat weinig mensen zullen toegeven onder werktijd niet bezig te zijn met werkgerelateerde zaken dus is het percentage 13% mogelijk in de praktijk hoger.

Op basis van het onderzoek heeft The Telegraph een voorzichtige schatting geprobeerd te maken van de kosten van het gebruik van Twitter door personeel onder werktijd. Als een gemiddelde medewerker 20 minuten per dag kwijt is aan Twitter terwijl het bedrijf 30 medewerkers heeft, dan betekent dit dat al snel zo’n 50 uur per week verloren gaat aan productiviteit.

Wat zijn jouw ervaringen van Twitter-gebruik op de werkvloer en welke tips heb je voor ondernemers om hier mee om te gaan?