28-08-2017 / Ayman van Bregt

Dagelijks delen miljoenen LinkedIn gebruikers kennis en ervaring in conversaties met elkaar. Om de dialoog tussen gebruikers op LinkedIn nog beter te faciliteren is het nu mogelijk om video’s te publiceren op LinkedIn. In dit artikel staan de mogelijkheden om kennis en ervaring te delen met video op LinkedIn verder toegelicht.

Eigen kennis en ervaring delen met video op LinkedIn

Afgelopen maand is er gestart met het testen van video op LinkedIn. Zo geven onderstaande LinkedIn gebruikers vanuit hun eigen context inzicht in de mogelijkheden om LinkedIn video toe te passen om kennis en ervaringen te delen:

LinkedIn video gebruiken om kennis en ervaringen te delen
Iedere LinkedIn gebruiker kan via de mobiele LinkedIn app eenvoudig gebruik maken van de mogelijkheden van LinkedIn video. In de iOS-app kan LinkedIn video geactiveerd worden via de deelknop bovenaan de tijdlijn en de publiceerknop voor Android-gebruikers. Vervolgens kunnen gebruikers een video opnemen en publiceren. Tevens is het mogelijk om eerder opgenomen video materiaal te publiceren.

Na het publiceren van een video is het mogelijk om inzichten op te doen op basis van de statistieken. LinkedIn geeft aan vanuit welke bedrijven andere gebruikers de video hebben bekeken, hun functietitels en locaties. Ook is het aantal weergaven, likes en reacties inzichtelijk gemaakt. De inzichten geven gebruikers van LinkedIn video de mogelijkheid om goed te bepalen of de juiste doelgroep en de juiste bedrijven aangetrokken worden.

Veel gebruikers hebben al toegang tot de nieuwe video-functie. Mocht de functie nog niet beschikbaar zijn in de app dan zal dit binnen enkele weken zijn opgelost. Video op LinkedIn wordt stapsgewijs beschikbaar gemaakt in de komende weken voor alle gebruikers.

Meer leren over LinkedIn en andere social media? Meld je dan aan voor de wekelijkse NSMA nieuwsbrief!

Elke maand onze laatste tips & tricks ontvangen per mail? Abonneer je dan op onze NSMA Social Media Nieuwsbrief hieronder.

De nieuwsbrief wordt automatisch samengesteld en verzonden. We gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om.