14-12-2015 / Ayman van Bregt

LinkedIn onderzoek populariteit kleinere bedrijvenLinkedIn onderzoek toont aan dat kleinere bedrijven aantrekkelijker zijn geworden onder Nederlandse professionals. Er is een duidelijke verandering waarneembaar van werknemers bij grote bedrijven die voor kleinere organisaties gaan werken. In dit artikel staan de resultaten van het LinkedIn onderzoek op een rij.

Kleiner bedrijf aantrekkelijker op basis van LinkedIn onderzoek

Het LinkedIn onderzoek werd gedaan op basis van de profiel-updates van leden op LinkedIn-profielen tussen juli en september 2015. Deze data geeft inzicht in hoeveel professionals vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen en vanuit Nederland zijn vertrokken naar het buitenland. De data geeft ook inzicht in welke sectoren en functies toenemen en krimpen ten opzichte van dezelfde periode in 2014. De belangrijkste inzichten uit het LinkedIn onderzoek zijn:

  • Organisaties met meer dan 10.000 werknemers hadden in het derde kwartaal van 2015 22% minder personeel ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014;
  • Kleine bedrijven van maximaal 10 werknemers zijn in deze periode juist sterk gegroeid in werknemersaantallen, met maar liefst 58%. Bedrijven met 11 tot 50 werknemers groeiden met 23%. En ook het aantal zzp’ers nam toe met maar liefst 76%;
  • Frankrijk, Italië en Turkije zijn de belangrijkste leveranciers van talent voor Nederlandse bedrijven;
  • Talent uit Nederland vertrok met name naar Duitsland (28%) en Zwitserland (12%);
  • De sectoren die het meeste buitenlands talent aantrekken zijn de technologiesector (hard- en software), olie- en energiesector en de telecommunicatiesector.