04-04-2013 / Martijn Baten

Onderzoek LinkedIn technologie

LinkedIn heeft onderzoek gedaan onder Amerikaanse gebruikers van het online sociale netwerk voor professionals om inzicht te krijgen in het doen van aankopen als het gaat om technologie. Het onderzoek laat zien dat het online sociale netwerk voor professionals een waardevolle plek is. Het is een omgeving waarin professionals die nieuwe technologie snel omarmen en willen uitproberen (‘indulgent techies’) goed bereikt kunnen worden.

LinkedIn interessant voor technologie geïnteresseerde consumenten

Het ‘Consumer Technology Research‘ van LinkedIn geeft inzicht in het bereiken van een interessante doelgroep als het gaat om technologie aankopen. Het onderzoek concludeert dat LinkedIn een bruikbaar kanaal kan zijn om consumenten te bereiken die veel te besteden hebben voor technologie en/of hier in geïnteresseerd zijn. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek over in technologie geïnteresseerde consumenten staan hieronder op een rij:

Besteden meer geld: LinkedIn gebruikers zijn twee keer zo vaak geneigd meer dan 1.000 dollar of meer te besteden aan consumententechnologie. 25 procent van de LinkedIn-gebruikers besteedde in 2012 zelfs meer dan 2.000 dollar.

Bezitten meer producten: 88 procent van de LinkedIn-gebruikers heeft een smartphone tegenover 46 procent van de gehele bevolking. 62 procent van de LinkedIn-gebruikers heeft een tablet tegenover 22 procent van de groep niet LinkedIn-gebruikers.

Geneigd meer aankopen te doen: 88 procent kocht minstens één technologisch product in het afgelopen jaar, tegenover 80 procent bij andere consumenten.

Hebben invloed: 68 procent van de LinkedIn-gebruikers zegt dat anderen hen benaderen voor advies over het kopen van technologische producten.

Delen via social media: 56 procent van de LinkedIn-gebruikers gebruikt hun sociale netwerk voor advies voorafgaand aan een aankoop. 53 procent deelt informatie over wat ze hebben gekocht.

Infographic: Consumer Tech Shopping Goes Social

LinkedIn heeft de belangrijkste inzichten uit het onderzoek overzichtelijk gepresenteerd in de onderstaande infographic: