14-03-2016 / Ayman van Bregt

LinkedIn instellingen vereenvoudigd voor snellere wijzigingenLinkedIn heeft wijzigingen doorgevoerd aan de pagina’s met instellingen om het voor gebruikers eenvoudiger te maken om de eigen instellingen van het LinkedIn account te wijzigen. In dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen aan de LinkedIn instellingen op een rij.

LinkedIn instellingen vereenvoudigd voor snellere wijzigingen

De privacy- en algemene LinkedIn instellingen zijn samengebracht op een nieuw vormgegeven pagina die meer helderheid en overzicht biedt. LinkedIn benadrukt in een blogpost dat er geen instellingen zijn veranderd, alle functies zijn nog beschikbaar echter vanaf nu eenvoudiger om te wijzigen.
De nieuwe privacy- en instellingen-pagina geeft een overzicht op basis van drie categorieën: Account, Privacy en Communications.
Hieronder wordt per categorie toegelicht welke instellingen er aangepast kunnen worden onder dit menu.

  • Account
    Onder ‘account’ kunnen alle onderdelen die gekoppeld zijn aan het LinkedIn-account gewijzigd worden zoals het e-mailadres, wachtwoord, taalinstellingen en het exporteren van data van het LinkedIn account.
  • Privacy
    Onder ‘privacy’ kunnen alle instellingen over privacy en beveiliging worden aangepast. Denk hierbij aan informatie die andere LinkedIn gebruikers kunnen zien en welke informatie gebruikt kan worden.
  • Communications
    Onder ‘Communications’ kunnen de instellingen worden aangepast die bepalen op welke manier LinkedIn en andere gebruikers contact op kunnen nemen en hoe frequent je berichten van LinkedIn wilt ontvangen.

 

Met deze update maakt LinkedIn het eenvoudiger om het netwerk van relaties op LinkedIn uit te breiden. Op het moment dat er LinkedIn gebruikers het adressenboek beschikbaar hebben gesteld met daarin jouw e-mail of telefoonnummer doet LinkedIn de suggestie om ‘jouw’ LinkedIn profiel toe te voegen. Met de nieuwe update is het nu mogelijk om zelf aan te geven of en welke LinkedIn gebruikers deze suggestie mogen krijgen. De nieuwe update zal de komende weken beschikbaar zijn voor alle LinkedIn gebruikers. De onderstaande LinkedIn afbeelding geeft een overzicht van de nieuwe LinkedIn instellingen-pagina.

LinkedIn instellingen vereenvoudigd voor snellere wijzigingen - LinkedIn pagina