11-03-2013 / Stefan Mooren

LinkedIn - populairste social media - 2013LinkedIn was in 2012 het meest populaire social media kanaal voor succesvolle bedrijven die snel groeien en vervangt hiermee Facebook ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit onderzoek dat de Universiteit van Massachusetts Dartmouth uitvoerde onder een selectie van de Inc. 500 lijst. Dit is een lijst met de vijfhonderd snelst groeiende Amerikaanse bedrijven. Van deze bedrijven heeft 34% meegewerkt aan het onderzoek wat neerkomt op een totaal van 170 bedrijven. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd zodat er een beeld ontstaat van de groei die verschillende social media doormaken in het bedrijfsleven.

De groei van social media in het bedrijfsleven

Het onderzoek toont aan LinkedIn, Facebook en Twitter zowel in 2011 als 2012 de meest gebruikte social media kanalen waren. Van deze ‘grote drie’ valt op dat Facebook in 2012 als enige is gedaald in het gebruik van 74% naar 67%. Twitter steeg van 64% naar 67% terwijl LinkedIn steeg van 73% naar 81%. Verder valt op dat het inzetten van weblogs populair is onder 44% van de bedrijven en dat het gebruik van Youtube met 15% is gedaald van 45% naar 30%. De grote nieuwkomer is het online fotonetwerk Pinterest dat in 2012 door 18% van de bedrijven werd ingezet. Ook het gebruik van het op locatie gebaseerde netwerk Foursquare nam flink toe met een groei van 13% in 2011 naar 28% in 2012. Slechts 8% van de bedrijven geeft aan in 2012 geen enkele social media te hebben ingezet. In 2011 was dit 9%.

groei social media - inc. 500 bedrijven - 2012 - 2011 - 2013

Hoe gebruiken bedrijven social media?

Tijdens het onderzoek zijn leidinggevenden van de bedrijven door middel van een telefonische enquête niet alleen ondervraagd naar de social media die worden ingezet, maar ook welke impact deze hebben op de bedrijfsresultaten en -processen. Hieronder zijn enkele opvallende inzichten op een rij gezet:

  • Marketing: De verantwoordelijkheid voor het plannen en uitvoeren van social media activiteiten ligt vooral bij de marketingafdelingen;
  • Investeringen in social media nemen af: Het aantal bedrijven dat aangeeft dit jaar meer te investeren in social media neemt af. In 2011 gaf 25% aan niet meer te investeren dan toen het geval was, in 2012 gaf 41% dit aan. Als mogelijke oorzaak wordt gegeven dat het inzetten van social media in de loop der jaren steeds verder wordt geïntegreerd in de bedrijfsprocessen waardoor er minder investeringen nodig zijn;
  • Behoefte aan monitoren van social media blijft dalen: Binnen de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek, is er een meerjarige trend zichtbaar waarbij de behoefte aan het monitoren van conversaties binnen social media afneemt. Denk hierbij aan het monitoren van berichten over de producten of dienstverlening van het bedrijf die via social media worden gedeeld. In 2010 gaf 70% nog aan social media te monitoren, in 2011 daalde dit naar 68% en in 2012 was er opnieuw een daling zichtbaar naar 63%.
  • Kostenbesparing recruitment belangrijkste ROI: Ongeveer eenderde van de bedrijven geeft aan dat de inzet van social media positieve bedrijfsresultaten oplevert. Van deze groep geeft 19% aan concrete kostenbesparing te hebben gerealiseerd voor recruitment. Dit zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn van de groeiende populariteit van LinkedIn dat geschikt is voor het vinden van personeel.