27-02-2012 / Stefan Mooren

Uit onderzoek van het Amerikaanse bedrijf Bullhorn blijkt dat LinkedIn veruit het meest gebruikte online sociale netwerk is door recruiters. Het onderzoek is uitgevoerd onder 35.000 recruiters en hierbij is gekeken naar het aantal keer dat zij LinkedIn (en andere social media) bezochten en de effectiviteit bij het vinden van personeel.

LinkedIn vaker bezocht door recruiters dan Facebook en Twitter bij elkaar

De onderzoeksresultaten laten zien dat LinkedIn vaker bezocht wordt door recruiters dan Facebook en Twitter bij elkaar opgeteld. 48% van de respondenten maakt zelfs alleen van LinkedIn gebruik en houdt de andere online netwerken volledig buiten beschouwing. Art Papas, CEO van Bullhorn, voegt hieraan toe: “Veel mensen concentreren zich bij het profileren van zichzelf en het vinden van een baan op Facebook, maar recruiters bevinden zich op LinkedIn”.

LinkedIn meest effectief voor recruiters

Recruiters hebben het meeste profijt van hun activiteiten op LinkedIn, aldus het onderzoek. Zo worden geplaatste vacatures op LinkedIn het meest bekeken ten opzichte van vacatures op Facebook en Twitter en resulteren ze in de grootste hoeveelheid sollicitaties.

Twitter is een onderbenut kanaal

Een opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat Twitter zorgt voor gemiddeld meer sollicitaties per connectie. Een Twitter volger is volgens het onderzoek drie keer eerder geneigd om op een geplaatste vacature te solliciteren. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat Twitter een onderbenut kanaal is voor recruiters.

The 2012 Social Recruiting Activity Report

Het gehele onderzoeksrapport van Bullhorn kun je downloaden via de volgende link: The 2012 Social Recruiting Activity Report.