03-09-2012 / Stefan Mooren

Om wijzigingen van een LinkedIn bedrijfspagina voor iedereen zichtbaar te maken, is het belangrijk om de taalinstellingen in de gaten te houden. Gebruikers van LinkedIn kunnen de site gebruiken in verschillende talen. Wanneer je het ‘Overview’ (overzicht) tabblad van een bedrijfspagina aanpast, dan zijn deze wijzigingen standaard alleen zichtbaar voor mensen die LinkedIn gebruiken in dezelfde taal als de persoon die de bedrijfspagina aanpast. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat mensen die LinkedIn in de Nederlandse taal gebruiken, wijzigingen van jouw bedrijfspagina niet zien omdat je zelf LinkedIn in het Engels gebruikt. Hieronder is uitgelegd wat je kunt doen om dit te voorkomen:

Instellingen

Je kunt wijzigingen aanbrengen door bij jouw LinkedIn bedrijfspagina naar het tabblad ‘Overview’ (overzicht) te gaan en hier rechts bovenin het scherm via ‘Admin Tools’ te kiezen voor ‘Edit’. Er opent een pagina waar je het overzicht van het betreffende bedrijf kunt wijzigen.

Let op de taalinstellingen!

Op de pagina met instellingen, is de tekst ‘Optimize your overview page description for other languages’ zichtbaar (tenzij je LinkedIn in een andere taal hebt ingesteld dan het standaard Engels). Achter deze tekst is de taal weergegeven waarin je LinkedIn gebruikt. Alle wijzigingen die je doet, zijn alleen zichtbaar voor mensen die LinkedIn ook in deze taal gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat mensen die LinkedIn in andere talen gebruiken de wijzigingen ook kunnen zien, selecteer je de gewenste taal via het keuzemenu. Wanneer het bedrijf in Nederland opereert, is het bijvoorbeeld verstandig om de wijzigingen ook door te voeren voor mensen die LinkedIn in het Nederlands (‘Dutch’) gebruiken.

Wanneer je alle wijzigingen hebt doorgevoerd in de gewenste taal/talen, kies je rechts bovenaan voor ‘Publish’ om de wijzigingen te publiceren.