03-05-2012 / Ayman van Bregt

Het Nederlandse onderzoeksbureau Newcom Research deed onderzoek naar het Nederlandse social media gebruik in 2012. Het betreft een onderzoek waarbij ruim elfduizend respondenten (15+) zijn ondervraagd over de manier waarop zij social media toepassen. Tijdens het onderzoek zijn (onder andere) vragen gesteld over vertrouwen, groeiverwachting, houdingen, activiteiten en demografische verschillen/overeenkomsten ten aanzien van social media. Hieronder zijn enkele opvallende uitkomsten van het onderzoek op een rij gezet:

Social Media 2012

  • Onder de respondenten is Facebook het grootste social media platform en wordt het tevens het meest op dagelijkse basis gebruikt (schatting: 7,3 miljoen gebruikers waarvan 4,3 miljoen dagelijks).
  • Youtube nadert Facebook qua grootte, maar hierbij valt op dat de intensiteit (percentage respondenten dat het platform dagelijks gebruikt) laag is (schatting: 6,9 miljoen gebruikers waarvan 1 miljoen dagelijks).
  • Twitter, LinkedIn en Hyves zijn onder de respondenten ongeveer even groot. Hiervan wordt Twitter veruit het meest dagelijks gebruikt terwijl LinkedIn juist relatief weinig wordt gebruikt op dagelijkse basis. (schatting: Twitter – 3,2 miljoen gebruikers/1,5 miljoen dagelijks, LinkedIn – 3,2 miljoen gebruikers/0,3 miljoen dagelijks, Hyves – 3 miljoen gebruikers/0,9 miljoen dagelijks).
  • In vergelijking met 2011 neemt het gebruik van Facebook (+45%) toe en het gebruik van Hyves (-38%) af.
  • Het gebruik van Youtube, LinkedIn en Twitter stabiliseert (zie ook dit artikel: Minder groei Nederlandse Twitter accounts).
  • Ruim 8 op de 10 gebruikers van Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube verwacht dit in 2015 nog steeds te doen.
  • Gebruikers van Hyves schatten hun toekomstige activiteit op dit social media platform laag in.

Hieronder is de officiële Slideshare presentatie weergegeven van Newcom Research over het onderzoek naar het Nederlandse social media gebruik in 2012: