04-11-2012 / Ayman van Bregt

Track Social deed onderzoek naar de ideale frequentie om tweets te plaatsen als bedrijf. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: hoe vaak kun je als merk het beste tweeten (per dag)? In het onderzoek werd gekeken naar de tweets van grote merken waarbij gelet werd op de relatie tussen het aantal tweets en de retweets. Als meer tweets leiden tot meer retweets betekent dat in de ogen van de onderzoekers succes. Wanneer er niet meer retweets zijn, dan is onderzocht of meer of minder tweeten een oplossing is.

Algemene conclusie Track Social onderzoek

In de afbeelding bovenaan dit het artikel blijkt dat een gemiddelde van 4-5 tweets per dag een goede uitgangsbasis is. Met een tweet frequentie van 4 tot 5 tweets per dag hadden de merken in het onderzoek 300% meer retweets ten opzichte van 1 tweet per dag. Dit is ook goed verklaarbaar in de vluchtigheid van Twitter. Met 1 tweet per dag ben je eenvoudigweg slecht zichtbaar.
Merken en bedrijven die meer dan 5 keer per dag actief waren hebben duidelijk minder resultaat (retweet per tweet). In het onderzoek wordt dit resultaat uitgedrukt in de ‘response per tweet’. De ‘response per tweet’ be├»nvloedt de interactie maar ook de zichtbaarheid van het merk op Twitter.

 

Meer tweets leiden tot meer retweets
In het onderzoek van Track Social is ook gekeken naar het absolute aantal retweets per dag. De totale interactie van een merk of organisatie per dag wordt op deze manier inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat het totaal aantal retweets voor een merk toe blijft nemen naarmate je actiever zichtbaar bent. Dit komt tot uiting in de onderstaande afbeelding:

Om als organisatie of merk op Twitter de vraag ‘Hoe vaak moeten we tweeten?’ te beantwoorden is het belangrijk om naast de beschikbare capaciteit en middelen te streven naar 4 tot 5 tweets per dag en, afhankelijk van de doelstellingen, het resultaat te meten en bij te stellen.

 

Advies op basis van het onderzoek
Track Social adviseert merken en bedrijven op Twitter het volgende op basis van het onderzoek:

  • Zorg voor continu├»teit in je Twitter-actviteiten door vooraf een minimale tweet frequentie te bepalen;
  • Wees er bewust van dat het aantal retweets per tweet afneemt naarmate je meer gaat tweeten. Dit kan impact hebben op de zichtbaarheid van jouw merk of organisatie op Twitter;
  • Monitor de resultaten nauwlettend als je de tweet frequentie verhoogt (meer dan 5 tweets per dag), uit het onderzoek blijkt dat dit succesvol kan;
  • Naast de tweet frequentie blijft voorop staat dat wat je tweet aan moet sluiten bij de interesses van je doelgroep en de content dus daarmee relevant moet zijn.