30-04-2012 / Stefan Mooren

In sommige arbeidsovereenkomsten wordt een relatiebeding opgenomen. Een relatiebeding is vergelijkbaar met een concurrentiebeding: In de meeste gevallen wordt de werknemer een bepaalde tijd beperkt om na verbreken van het arbeidscontract contact te hebben met klanten of zakenrelaties van de (ex) werkgever. Je kunt jezelf hierbij afvragen in hoeverre contact via online sociale netwerken als schending van een relatiebeding gezien kan worden. Met name via social media als LinkedIn onderhouden dagelijks miljoenen professionals contact met elkaar.

Wat zegt de rechter?

Uitspraken van verschillende rechtszaken tonen aan dat contact via online sociale netwerken inderdaad wordt gezien als schending van een relatiebeding. In feite is dit niet vreemd: Het maakt in principe niet uit via welk communicatiemiddel persoonlijk contact plaatsvindt. Als gevolg van een kort geding uit 2011 is een werknemer bijvoorbeeld veroordeeld tot een boete vanwege het onderhouden van contact met een klant van de (ex) werkgever via LinkedIn. De werkgever in kwestie zag op zijn eigen LinkedIn profiel dat de ex-werknemer een verbinding had gelegd met de bewuste klant. Op basis van deze melding, die openbaar zichtbaar is op LinkedIn (‘persoon A is now connected to persoon B’), is de werkgever naar de rechter gestapt. Belangrijk punt in deze zaak is dat de werknemer al eerder was veroordeeld van schending van een relatiebeding. In een artikel van MKB Servicedesk is deze zaak al eerder samengevat.

In een artikel van AMS Advocaten wordt een soortgelijke zaak behandeld waarin onderscheid wordt gemaakt tussen contact via Twitter en Facebook/LinkedIn. Ook in deze zaak werd een werknemer beschuldigd van het schenden van een relatiebeding omdat er via Twitter een verbinding was geweest met zakenrelaties van de ex-werkgever. De rechter besloot in dit geval dat de (ex) werknemer zich ‘op glad ijs begaf’, maar dat er geen sprake was van schending van het relatiebeding. Bij Twitter is er volgens de rechter een eenzijdige actie vanuit de volger die niet door de eigenaar van het account geïnitieerd hoeft te worden, in tegenstelling tot online sociale netwerken als Facebook en LinkedIn waarbij de eigenaar bewust toestemming geeft op een connectie-verzoek.

Zorg voor duidelijkheid

Zowel voor werkgevers als werknemers is het belangrijk om duidelijkheid te creëren over een eventueel relatiebeding in arbeidsovereenkomsten. Werkgevers kunnen nadrukkelijk formuleren wat het relatiebeding inhoudt ten aanzien van contact via online sociale netwerken. Werknemers kunnen op hun beurt concrete duidelijkheid vragen over het gebruik van online sociale netwerken wanneer er sprake is van een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Vooraf duidelijkheid scheppen kan lastige situaties na afloop van de arbeidsovereenkomst voorkomen.