02-10-2013 / Ayman van Bregt

Op de hoogte blijven in noodsituaties met Twitter AlertsTwitter heeft een nieuwe dienst ‘Twitter Alerts‘ geïntroduceerd waarmee Twitter gebruikers eenvoudig het nieuws kunnen volgen in noodsituaties. Twitter Alerts is vergelijkbaar met Amber Alert dat in Nederland door de politie wordt gebruikt. In dit artikel een uitleg over de mogelijkheden en toepassingen van Twitter Alerts.

De mogelijkheden en toepassingen van Twitter Alerts

In geval van nood wil Twitter met Twitter Alerts haar gebruikers nog beter informeren over rampen of noodsituaties. Bij noodsituaties zoals een aardbeving, tsunami of een ontsnapte en gevaarlijke persoon, biedt Twitter met Twitter Alerts de mogelijkheid om goed op de hoogte te blijven. Met behulp van een smartphone en de mobiele Twitter app krijg je een alert voorzien van een oranje icoon (zie de afbeelding bovenaan dit artikel). Het Twitter Alert programma is beschikbaar voor instanties wereldwijd die zich lokaal, nationaal en internationaal bezighouden met kritieke nieuwsvoorziening aan de maatschappij. Hierbij valt te denken aan:

 • Instanties die zich bezighouden met de algemene veiligheid en hierop toezicht houden (bijvoorbeeld de politie);
 • Instanties die een crisis moeten managen;
 • Gemeentediensten en hoogwaardigheidsbekleders;
 • Nationale en regionale instellingen die diensten aanbieden aan steden en voor de gemeenschap (bijvoorbeeld een provincie of een landelijk overheidsorgaan).

Om in aanmerking te komen als organisatie voor het Twitter Alert Programma kan interesse aangegeven worden via dit aanmeldformulier. Meer dan 100 deelnemende overheidsinstellingen en andere partners in Japan, Korea en de Verenigde Staten kunnen al alerts sturen. Als deelnemende organisatie kunnen Twitter Alerts primair ingezet worden ter ondersteuning van de communicatie bij een crisis, rampen en andere noodsituaties, zoals:

 • Waarschuwingen voor gevaar;
 • Preventieve instructies;
 • Kritieke informatie bij evacuaties;
 • Dringende veiligheidsmeldingen bijvoorbeeld bij een ramp;
 • Informatie over toegang tot belangrijke bronnen;
 • Informatie over kritieke problemen bij uitval van netwerken en andere bronnen;
 • Het managen van grote groepen en bij misinformatie.