26-11-2012 / Stefan Mooren

Social media worden binnen de IT-wereld in toenemende mate als betrouwbare bronnen gezien voor het nemen van beslissingen. Dit blijkt uit onderzoek dat LinkedIn in samenwerking met Forrester Consulting en Research Now heeft uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn vierhonderd Amerikaanse beslissingsnemers afkomstig uit de IT-wereld (‘ITDMs’) ondervraagd naar hun mening over de rol die social media (waaronder online sociale netwerken) spelen in het beslissingsproces.

Onderzoek: IT Purchasing goes social

Het doel van het onderzoek is om B2B marketeers in de IT-wereld inzichten te geven over hoe op te vallen in de enorme stroom van informatie die dagelijks via social media wordt verspreid. Hieronder zijn de meest opvallende uitkomsten van het onderzoek op een rij gezet:

 • Beslissingsnemers in de IT-wereld zijn zeer actief binnen social media. Maar liefst 85% van de respondenten is actief voor zakelijke doeleinden en 73% heeft via social media contact gehad met een leverancier van IT-diensten en/of producten;
 • LinkedIn is het meest gebruikte social media kanaal onder de respondenten (95%);
 • Gemiddeld geeft drie-op-vijf respondenten aan dat social media hun beslissingsproces in algemene zin beïnvloeden;
 • 58% van de respondenten gebruikt social media om te leren van de ervaringen en inzichten van collega-professionals;
 • 49% van de respondenten gebruikt social media om toegang te krijgen tot een breed zakelijk netwerk;
 • 40% van de respondenten gebruikt social media om snel informatie te vinden;
 • 37% van de respondenten gebruikt social media om contact te leggen met relevante leveranciers van IT-diensten en/of producten;

Aanbeveling: Lever de juiste content in het beslissingsproces

Het onderzoek stelt dat B2B marketeers in de IT-wereld relevante content moeten leveren in de juiste fase van het beslissingsproces. Om het beslissingsproces te definiëren, worden in het onderzoek vijf fases benoemd die hieronder zijn toegelicht:

 1. Awareness: Bewustwording;
 2. Scope: Kaders definiëren;
 3. Plan: Eisen en projectplanning;
 4. Select: Selecteren;
 5. Implement: Implementatie.

De aanbeveling van het onderzoek is om om goed te begrijpen in welke fase een prospect of klant zich begeeft in het beslissingsproces. Voor elke afzonderlijke fase kan vervolgens relevante content worden geleverd. Hieronder is op basis van het onderzoek weergegeven welke vorm van content de respondenten graag zien in de vijf fases van het beslissingsproces:

 1. Awareness: Case-studies (verslagen van een specifiek geval);
 2. Scope: Best practices (aantoonbare resultaten van een methode);
 3. Plan: Best practices (aantoonbare resultaten van een methode);
 4. Select: Product solution demos  (demonstraties);
 5. Implement: How-to guides (handleidingen/praktijkgidsen).

Infographic: IT Purchasing goes social

De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een infographic die hieronder is weergegeven. Een uitgebreide weergave van het onderzoek is gratis op te vragen via de volgende link: lnkd.in/ITsocial

Bron: LinkedIn Marketing Blog