14-06-2012 / Stefan Mooren

Newcom Research deed onderzoek naar de manier waarop Nederlandse ondernemers in 2012 social media gebruiken. Voor het onderzoek zijn 569 ondernemers gevraagd om zelf aan te geven welke social media kanalen ze actief gebruiken. Het gaat hierbij dus niet alleen om het hebben van een profiel, maar het daadwerkelijk inzetten van een kanaal. De website Marketingfacts zette de uitkomsten van het onderzoek op een rij. Hieronder zijn de meest opvallende zaken omschreven:

Hoe gebruiken Nederlandse ondernemers social media?

– Het gebruik van Hyves door ondernemers is sterk gedaald met 43%
– Het gebruik van Facebook door ondernemers is met 25% gestegen
– 47% van de ondernemers gebruikt LinkedIn, wat twee keer zoveel is als de ‘gemiddelde Nederlander’ (26%)
– Ten opzichte van 2011, is het gebruik van LinkedIn door ondernemers met 6% gestegen
–  31% van de ondernemers gebruikt Twitter, ten opzicht van 26% van de ‘gemiddelde Nederlander’
–  Ten opzichte van 2011, is het gebruik van Twitter door ondernemers met 8% gestegen
– 39% van de ondernemers die Twitter gebruikt, plaatst op regelmatige basis berichten, foto’s, filmpjes en reacties op anderen
– Het merendeel van de LinkedIn gebruikers bekijkt voornamelijk content van anderen en reageert af en toe (52%)
– 58% van de ondernemers waardeert het als bedrijven via social media op hen reageren
– 19% van de ondernemers voelt zich sneller verbonden met bedrijven die actief zijn binnen social media
– 40% van de ondernemers ziet de kracht van social media, maar geeft aan dat het bijhouden ervan erg veel tijd kost
– 75% van de ondernemers denkt dat hun gegevens door social media kanalen worden doorverkocht aan adverteerders, ten opzichte van 70% van de ‘gemiddelde Nederlander’
– 64% van de ondernemers maakt zich zorgen over de manier waarop social media kanalen hun gegevens beheren