18-08-2020 / Ayman van Bregt

Organisaties begrijpen het belang van het bevorderen van een lerende cultuur om relevant en up-to-date te blijven. Ze erkennen dat opleidingen en trainingen essentieel zijn voor het aantrekken en behouden van talent binnen de organisatie. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat het (interne) opleidingsaanbod effectief is? Met name wanneer organisaties hun medewerkers vragen om een verandering te ondergaan via incompany trainingen, workshops of opleidingen, is het ook belangrijk dat de organisatie zelf zich aanpast en andere vereisten aan de medewerkers stelt. In dit artikel gaan we dieper in op de waarde van social media trainingen voor medewerkers en hoe deze bijdragen aan een succesvolle organisatieontwikkeling.

Verandering als startpunt voor incompany social media trainingen voor medewerkers

Vanuit onze ervaring als opleider op het gebied van social media en online marketing, blijkt dat het vaak een uitdaging is om aan te sluiten op de gevraagde verandering van medewerkers. Het aanpassen naar gebruik van social media in de bedrijfsvoering, bepaalt de motivatie voor medewerkers om zich anders te gedragen. Een verandering is dan ook een goed startpunt om aan de slag te gaan met incompany social media trainingen voor medewerkers. Door middel van maatwerk ontstaat een gepaste aansluiting met de situatie en het kennisniveau van de organisatie.

Groeimodel naar ‘sociale volwassenheid’

De Nederlandse Social Media Academie (NSMA) heeft een eigen groeimodel naar ‘sociale volwassenheid’ ontwikkeld. Hiermee willen we organisaties begeleiden om tot de juiste opleidingsvraag te komen en de effectiviteit van social media trainingen voor medewerkers te vergroten.

 

NSMA Social Media groeimodel

Klik op de afbeelding voor een vergrote versie van het groeimodel over social media trainingen voor medewerkers.

Ons model kan organisaties helpen om intern te bepalen welke ontwikkelbehoeftes er zijn op het gebied van social media. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met medewerkers over hun wensen. Daarnaast helpt het model om te inventariseren waar kennis en vaardigheden op niveau zijn en wat juist aandacht nodig heeft. NSMA richt zich uiteraard op opleidingen, trainingen, workshops en advies op het gebied van social media en online marketing. Het model kan echter ook voor andere thema’s worden gebruikt. In het model onderscheiden we 4 verschillende niveaus; weten, ervaren, presteren en optimaliseren.

 

Social media ontwikkelfase Weten

De eerste fase zorgt ervoor dat medewerkers begrijpen waarom het gebruiken van social media zinvol kan zijn. Bijvoorbeeld hoe social media kunnen bijdragen aan het effectiever en efficiënter verrichten van werkzaamheden voor de organisatie. Deze fase is te herkennen doordat er weerstand onder medewerkers is over het gebruik van social media. Vaak heeft dit niet met onwil te maken, maar ontstaat weerstand door het ontbreken van perspectief. Medewerkers begrijpen dan nog niet waarom social media waardevol zou kunnen zijn voor hun werk. Het overslaan van deze fase en medewerkers direct laten werken met deze digitale middelen zorgt ervoor dat de investering niet rendeert. Dit omdat mensen wel over vaardigheden beschikken maar niet begrijpen waarom ze deze zouden moeten inzetten bij hun werk.

Tijdens deze fase kunnen inspiratiesessies en bijeenkomsten helpen om medewerkers de waarde van social media te leren begrijpen. Bijvoorbeeld door het delen van inspirerende praktijkvoorbeelden, het aan het woord laten van interne ambassadeurs evenals trends en ontwikkelingen op het gebied van social media en de impact hiervan op de organisatie.

Social Media ontwikkelfase Ervaren

De ontwikkelfase ervaren helpt medewerkers om individueel in de praktijk te ervaren hoe eenvoudig kennis omgezet kan worden in resultaat. Met praktische oefeningen ervaren medewerkers zelfstandig hoe eenvoudig het inzetten digitale communicatiekanalen is. Zo ervaren zij hoe digitale media een bijdrage kunnen leveren aan hun werkzaamheden waardoor ze resultaten eenvoudiger en beter kunnen behalen.

Praktijkgerichte social media trainingen voor medewerkers kunnen ervoor zorgen dat hun vaardigheden worden ontwikkeld om met de social media platformen aan de slag te gaan. Daarnaast leren medewerkers voor verschillende doeleinden (zoals kennisdelen of netwerken) hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het effectiever en efficiënter doen van werkzaamheden.

Social media trainingen voor medewerkers

Social Media ontwikkelfase Presteren

In de fase van presteren wordt de waarde voor de organisatie zichtbaar. Alle inspanningen van medewerkers komen in deze fase naar voren. De kennis en vaardigheden onder medewerkers over het inzetten van social media kunnen door middel van trainingen gerichter worden ingezet. Hiermee wordt gezorgd voor een grotere bijdrage aan de organisatieresultaten.

Tijdens deze fase helpen inzichten op het gebied van accountability en het meetbaar maken van prestaties om de bijdrage van individuele medewerkers in kaart te brengen. Hierdoor kunnen vervolgens gerichte trainingen worden verzorgd die ingaan op de minder aanwezige kennis en vaardigheden.

Social Media ontwikkelfase Optimaliseren

Tot slot zorgt de laatste fase voor een volgend niveau in de prestaties door de organisatie. In deze fase heeft de organisatie medewerkers die in staat zijn om hun kennis en vaardigheden over social media in de bedrijfsvoering in te zetten. Daarmee leveren zij impact op de organisatieresultaten.

In deze fase wil de organisatie de volgende stap maken, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, andere kanalen, een veranderende doelgroep of afdelingen die intern beter met elkaar moeten samenwerken. Naast gerichte opleidingen en trainingen is er vaak behoefte aan advies om de koers bij te stellen.

Match de organisatiebehoefte met het kennisniveau van medewerkers

Ga je als organisatie aan de slag met de talenten van medewerkers, hou dan rekening met hun wensen en niveau. Een opleidingsvraag om direct resultaten te behalen op commercieel vlak zorgt voor een mismatch als medewerkers hier geen kennis over hebben. Social media trainingen die zijn afgestemd op de behoefte van medewerkers zullen niet leiden tot wat de organisatie verwacht. Zowel met de behoefte van de organisatie als met die van medewerkers zal rekening moeten worden gehouden.

Interesse in een incompany social media training?

Ben je op zoek naar een incompany social media training voor jouw organisatie? We helpen je graag met een persoonlijk advies. Neem direct contact met ons op voor een offerte of stel je vraag via het contactformulier. We zijn te bereiken op het e-mailadres info@socialmediaacademie.nl of telefonisch via 06 – 53 79 82 82.