21-10-2015 / Ayman van Bregt

Twitter publiceert 7e Transparency ReportTwitter publiceert sinds 2012 een ‘Transparency Report‘. In dit rapport geeft Twitter inzage en openheid van zaken in verzoeken vanuit overheden in de wereld. Het rapport laat per land (of overheid) zien of er verzoeken bij Twitter zijn ingediend. Een verzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het verwijderen van specifieke content die via een account is geplaatst of meer informatie over de activiteiten van het account. Alle verzoeken worden verzameld op de speciale website https://transparency.twitter.com.

Uit het 7e ‘Transparency Report‘ blijkt dat het aantal ‘opgevraagde’ Twitter-accounts wereldwijd enorm is gestegen. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 52% meer aanvragen in het eerste halfjaar van 2015. Voor de Nederlandse overheid is er in het eerste half jaar 18 keer een aanvraag om informatie gedaan ten opzichte van 5 keer in dezelfde periode in 2014, ook hier is dus sprake van een flinke stijging. De ‘Transparency Reports‘ van 2014, 2013 en 2012 lieten een gelijkmatige groei zien die nu enorm is toegenomen.

Twitter publiceert 7e Transparency Report

Hieronder is een overzicht weergegeven met de gegevens die Twitter heeft gepubliceerd. Per onderwerp wordt verwezen naar de uitgebreidere data die Twitter via de website beschikbaar stelt. Het 7e Twitter Transparency Report gaat over de resultaten van het eerste halve jaar van 2015.

Information Requests
Het aantal keer dat overheden informatie hebben opgevraagd over Twitter-accounts is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van de afgelopen jaren. In Nederland steeg het aantal vragen boven de tien (18 in totaal) en groeide het aantal verzoeken met 360%. Er kwamen verzoeken vanuit 64 landen, in 2014 kwamen er verzoeken uit 58 landen. Het totaal aantal verzoeken voor de eerste helft van 2015 kwam op 4363 ten opzichte van 2871 in dezelfde periode in 2014.
De onderstaande grafiek laat de groei van het aantal informatie-verzoeken door de tijd heen zien in Nederland:

Informatieverzoeken 2015 Twitter Transparency ReportBekijk de uitgebreide statistieken op de pagina ‘Information Requests Twitter Transparency Report 2015‘.

Removal Requests
Het aantal keer dat de Nederlandse overheid een verzoek hebben indiende om content te laten verwijderen nam het afgelopen jaar in geringe mate toe, zo blijkt uit de onderstaande afbeelding:

Removal requests Twitter Transparency Report

Twitter Transparency Reports

De Nederlandse Social Media Academie publiceert regelmatig over Twitter en de Transparency Reports. Eerder verschenen onderstaande artikelen op socialmediaacademie.nl over Twitter’s Transparency Reports: