27-08-2014 / Ayman van Bregt

Twitter publiceert 5e Transparency ReportSinds 2012 publiceert Twitter een ‘Transparency report‘. In dit rapport geeft Twitter inzage en openheid van zaken in de verzoeken vanuit overheden in de wereld. Het rapport laat per land (of overheid) zien of de overheid van het desbetreffende land een verzoek bij Twitter heeft ingediend. Een verzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het verwijderen van specifieke content die via een account is geplaatst of meer informatie over de activiteiten van het account. Alle verzoeken worden verzameld op de speciale website https://transparency.twitter.com. Uit het 5e ‘Transparency Report‘ blijkt dat het aantal ‘opgevraagde’ Twitter-accounts door de Nederlandse overheid wederom minder dan tien was, net als bij de eerdere ‘Transparency Reports‘ in 2013 en 2012.

Twitter publiceert 5e Transparency Report

Hieronder is een overzicht weergegeven met de gegevens die Twitter heeft gepubliceerd. Per onderwerp wordt verwezen naar de uitgebreidere data die Twitter via de website beschikbaar stelt. Het 5e Twitter Transparency Report gaat over de resultaten van het eerste halve jaar van 2014.

Information Requests
Het aantal keren dat overheden informatie vroegen over Twitter-accounts is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van de afgelopen jaren. In Nederland bleef het aantal vragen onder de tien en groeide het aantal verzoeken met 46%. Er kwamen verzoeken vanuit 8 nieuwe landen wat het totale aantal bracht op 2058 informatie-verzoeken vanuit 54 landen. De onderstaande grafiek laat de groei van het aantal informatie-verzoeken door de tijd heen zien:

 

Bekijk de uitgebreide statistieken op de pagina ‘Information Requests Twitter Transparency Report 2014‘.

Removal Requests
Het aantal verzoeken van overheden om content te laten verwijderen nam het afgelopen jaar in enige mate toe blijkt uit de onderstaande afbeelding:

 

Nederland heeft in het eerste halfjaar drie verzoeken ingediend, waarvan er één is ingewilligd. De uitgebreide statistieken met verzoeken voor verwijdering zijn te bekijken op de pagina ‘Removal Requests Twitter Transparency Report 2014‘.

Copyright Notices
Copyright Notices is gericht op het inbreuk op (merken)rechten. Twitter splitst dit op in drie categorieën:

  • Twitter-accounts die afgesloten worden wegens inbreuk (Users/Accounts affected);
  • Tweets die verwijderd zijn in verband met inbreuk (Tweets Withheld);
  • Media die verwijderd zijn zoals profielfoto’s, omslagfoto’s, achtergrondafbeeldingen en media die met tweets zijn geplaatst die inbreuk maakten (Media Withheld).

Voor deze statistieken is er ten opzichte van vorig jaar een stijging van 38% te zien:

 

De uitgebreide statistieken van deze categorie staan op de pagina ‘Copyright Notices Twitter Transparency Report 2014‘.