12-03-2014 / Ayman van Bregt

Twitter Transparency Report 2014Sinds 2012 publiceert Twitter een ‘Transparency report‘. In dit rapport geeft Twitter inzage en openheid van zaken in de verzoeken vanuit overheden in de wereld. Het rapport laat per land (of overheid) zien of de overheid van het desbetreffende land een verzoek bij Twitter heeft ingediend. Een verzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het verwijderen van specifieke content die via een account is geplaatst of meer informatie over de activiteiten van het account. Net als het ‘Transparency Report 2013‘ via de speciale website http://transparency.twitter.com. Het aantal ‘opgevraagde’ Twitter-accounts door de Nederlandse overheid was minder dan tien, net als bij de eerdere ‘Transparency Reports‘ in 2013 en 2012.

Twitter Transparency Report 2014

Hieronder is een overzicht weergegeven met de gegevens die Twitter heeft gepubliceerd. Per onderwerp wordt verwezen naar de uitgebreidere data die Twitter via de website beschikbaar stelt. Voor de duidelijkheid gaat het Twitter Transparency Report 2014 over de resultaten van het hele jaar 2013.

Information Requests
Het aantal keren dat overheden informatie vroegen over Twitter-accounts is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van de afgelopen jaren. In Nederland bleef het aantal vragen onder de tien en in gemiddeld 44,5% van de gevallen is informatie verstrekt over de informatie-verzoeken door de Nederlandse overheid in 2013. De onderstaande grafiek laat de groei van het aantal informatie-verzoeken door de tijd heen zien:
Twitter Transparency Report 2014 - Information Requests

Bekijk de uitgebreide statistieken op de pagina ‘Information Requests Twitter Transparency Report 2014‘.

Removal Requests
Het aantal verzoeken van overheden om content te laten verwijderen nam het afgelopen jaar significant toe blijkt uit de onderstaande afbeelding:

Twitter Transparency Report 2014 - Removal Requests

Nederland heeft in het eerste halfjaar twee verzoeken hiervoor ingediend die zijn ingewilligd. In het tweede halfjaar zijn er geen verzoeken door de Nederlandse overheid ingediend blijkt uit de uitgebreide statistieken op de pagina ‘Removal Requests Twitter Transparency Report 2014‘.

Copyright Notices
Copyright Notices is gericht op het inbreuk op (merken)rechten. Twitter splitst dit op in drie categorieën:

  • Twitter-accounts die afgesloten worden wegens inbreuk (Users/Accounts affected);
  • Tweets die verwijderd zijn in verband met inbreuk (Tweets Withheld);
  • Media die verwijderd zijn zoals profielfoto’s, omslagfoto’s, achtergrondafbeeldingen en media die met tweets zijn geplaatst die inbreuk maakten (Media Withheld).

Voor deze statistieken is er ten opzichte van vorig jaar een stijging van 16% te zien. De uitgebreide statistieken van deze categorie staan op de pagina ‘Copyright Notices Twitter Transparency Report 2014‘.