19-08-2012 / Ayman van Bregt

 

Twitter heeft deze week in het blogbericht ‘Changes coming to in version 1.1. of the Twitter API‘ aangekondigd dat de voorwaarden voor het gebruik van de Twitter-API aangescherpt worden. Met name ontwikkelaars zullen hier mee te maken krijgen maar uiteindelijk ook alle gebruikers van diensten die gerelateerd zijn aan of gebruik maken van Twitter.

Aanscherpingen Twitter API

De kern van de wijzigingen aan de API van Twitter richt zich erop, dat Twitter alleen diensten toegang geeft tot de API als ze daarbij meer controle hebben over de product- en gebruikerservaring van de dienst die gebruik maakt van deze API. Bovenstaand kwadrant wordt in het blogbericht uitgelegd en laat zien dat ontwikkelaars van Twitter-apps nog toegestaan zijn om diensten aan te bieden in het beider linker kwadranten en het kwadrant rechtsonderin. Twitter applicaties zoals Topsy en DataMinr (kwadrant links onderin), HootSuite, Radian6 en Sprinklr (kwadrant links bovenin), en Klout staan op de goede lijst (kwadrant rechts onderin). Traditionele Twitter-clients zoals Tweetbot en Echofon (kwadrant rechts bovenin) voegen (naar de mening van Twitter) te weinig toe aan de gebruikerservaring voor Twitter-gebruikers wat kan leiden tot consequenties voor het bestaan van deze apps in de toekomst.