03-12-2012 / Stefan Mooren

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft op basis van onderzoek een verband gevonden tussen de omvang van een LinkedIn netwerk en het succes van ondernemers. Het onderzoek van Y. Song suggereert dat “de grootte van het LinkedIn netwerk van een ondernemer een positieve relatie heeft met de overlevingskansen van de onderneming”. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen ondernemerssucces en de omvang van een netwerk op Facebook. Bij de respondenten die deelnamen aan het onderzoek, was er zelfs een negatieve relatie merkbaar tussen een groot netwerk op Twitter en het succes van de onderneming. De onderzoeker benadrukt dat het op basis van het gedane onderzoek niet is te zeggen of de onderneming een succes (of flop) is vanwege het grote netwerk, of het netwerk juist groot (of klein) is door het succes van de onderneming.

Onderzoeksmethode

Op het eerste gezicht zijn de uitkomsten van het onderzoek misschien niet erg verassend. Vooral de onderzoeksmethode is interessant en toont aan dat de data die social media voorbrengen gebruikt kunnen worden om ondernemerschap te analyseren. Om de structuren en en opbouw van de online (sociale) netwerken waarin ondernemers participeren in kaart te brengen, is data verzameld van LinkedIn, Facebook en Twitter. Om de juiste inzichten te verkrijgen, heeft de onderzoeker een online onderzoek ontworpen waarbij de respondenten niet alleen vragen beantwoorden, maar ook toegang geven tot de data van hun social media profielen. Deze koppeling was mogelijk door gebruik te maken van de API’s (Application Programming Interface) van LinkedIn, Facebook en Twitter.

Data

Met behulp van de API’s kon de onderzoeker automatisch data binnenhalen over profiel- en netwerkinformatie. Door deze data te koppelen aan de antwoorden die de respondenten gaven op enquêtevragen, zijn inzichten ontstaan die de onderzoeksvraag beantwoordden. De enquêtevragen waren (onder andere) gericht op basisgegevens van de ondernemer, oprichtingsjaar van de onderneming, startkapitaal en jaarlijkse groei. De in totaal 345 respondenten waren allemaal werkzaam in Nederland en afkomstig uit verschillende sectoren.

Inzichten: Network of networks – Uncovering the Secrets of Entrepreneurs

Het onderzoek heeft geresulteerd in verschillende inzichten. Zo beveelt de onderzoeker ondernemers aan om gebruik te maken van social media omdat uit de resultaten blijkt dat succesvolle ondernemers meestal actief zijn binnen verschillende online sociale netwerken. Social media kunnen er volgens de onderzoeker in de toekomst voor zorgen dat startende ondernemingen een grotere overlevingskans hebben omdat het mogelijk is om te netwerken zonder geografische belemmeringen. Een opvallende uitspraak is dat een té groot netwerk ook schadelijk kan zijn. Hierbij wordt de stelling gedaan dat de schakels van een groot netwerk vaak ‘zwakker’ zijn dan in kleinere netwerken waar meer contact en samenwerking kan plaatsvinden. Wie de gehele onderzoeksopzet en uitkomsten wil bekijken, kan de volgende link raadplegen: http://dare.uva.nl/record/431854

Bron: Y.Song, R.E. Maes, T. Vining – Network of Networks: Uncovering the Secrets of Entrepreneurs