24-11-2014 / Ayman van Bregt

Voeg diploma's en certificaten van opleidingen en trainingen aan je LinkedIn profiel toe met een klikLinkedIn heeft na een pilot in het afgelopen jaar een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd waarmee eenvoudig diploma’s en certificaten van opleidingen en trainingen toegevoegd kunnen worden aan het LinkedIn profiel. In dit artikel staan de mogelijkheden van de nieuwe functionaliteit uitgelegd.

Verrijk je LinkedIn profiel met diploma’s en certificaten

LinkedIn wil het gebruikers gemakkelijker maken om diploma’s en certificaten die behaald zijn met opleidingen en trainingen snel zichtbaar te maken op het eigen LinkedIn profiel.
Het toevoegen van diploma’s en certificaten kan ertoe leiden dat een LinkedIn gebruiker hiermee zes keer meer bezoekers op het LinkedIn profiel kan aantrekken.
Met de functionaliteit ‘Add to profile for certifications‘ heeft LinkedIn het afgelopen jaar getest met onder andere Coursera, HubSpot en Microsoft.
Vanaf nu is de functionaliteit open voor iedere opleider die diploma’s en certificaten uitreikt bij het behalen van een opleiding. LinkedIn heeft hiervoor een ‘self-service oplossing‘ waardoor iedereen laagdrempelig de functie kan aanbieden aan eigen cursisten en studenten.
Opleiders en trainingsinstituten kunnen met behulp van deze functionaliteit meer zichtbaarheid krijgen op LinkedIn, dat met meer dan 5 miljoen Nederlanders op LinkedIn zeer aantrekkelijk is.

LinkedIn heeft een lijst van gecertificeerde opleiders en trainingsinstituten van de ‘Add to profile for certifications’ die gebaseerd is op het aantal LinkedIn profielen met een certificering of diploma van de desbetreffende aanbieder. De lijst van de top 100 gecertificeerde opleiders en trainingsinstituten op LinkedIn wordt aangevoerd door Microsoft, vervolgens Coursera en daarna Cisco.

Opleiders en traininginstituten die gebruik willen maken van de ‘Add to profile for certifications’ functionaliteit kunnen gebruik maken van de uitleg van LinkedIn op addtoprofile.linkedin.com/cert.
Een voorbeeld van toegevoegde certificaten op basis van de ‘Add to profile for certifications’ functionaliteit is hieronder weergegeven:

Eenvoudig diploma's en certificaten aan het LinkedIn profiel toevoegen