Polls op Facebook bedrijfspagina’s met afbeeldingen en GIFs

Vanaf nu kunnen polls op Facebook bedrijfspagina’s en profielen worden geplaatst. Om de aandacht van fans op een poll te vestigen kunnen afbeeldingen en GIFs worden toegevoegd aan de pollopties. In dit artikel wordt de nieuwe functie voor het plaatsen van polls op Facebook toegelicht.

Interactie op Facebook bedrijfspagina’s gedaald met 20%

De gemiddelde interactie op berichten van Facebook bedrijfspagina’s is gedaald met 20 procent sinds januari 2017. BuzzSumo analyseerde meer dan 880 miljoen Facebook berichten op interactie en bereik. De belangrijkste inzichten uit het onderzoek staan in dit artikel op een rij.

Tips voor een professionele uitstraling van Facebook bedrijfspagina’s

Op een Facebook bedrijfspagina zijn de profielfoto en omslagafbeelding belangrijke elementen om een bezoeker een goede eerste indruk te geven. Het investeren in een professionele (visuele) uitstraling van de Facebook bedrijfpsgina kan daarom zinvol zijn. Dit artikel geeft een aantal praktische tips voor een professionele uitstraling van een Facebook bedrijfspagina.