16-01-2013 / Ayman van Bregt

Twitter heeft in samenwerking met Compete onderzoek gedaan naar Twitter-gebruikers die tweets van merken retweeten (ambassadeurs). Door Twitter wordt deze groep ‘Amplifiers’ genoemd. In het artikel ‘Amplifiers study: The Twitter users who are most likely to retweet and how to engage them‘ op het Twitter-blog zijn de resultaten van dit onderzoek uiteengezet. Met dit onderzoek wil Twitter het belang onderstrepen dat de relatie tussen bedrijven / merken en hun klanten draait om conversaties en dat tevreden klanten sneller bereid zijn om de boodschappen van een merk te verspreiden. Klanten die reageren op tweets en tweets als favoriet kenmerken of retweeten dragen bij aan de zichtbaarheid van een merk (mond-tot-mond reclame). In het onderstaande artikel gebruiken we de term ambassadeurs in plaats van amplifiers wat letterlijk versterkers betekent (het ‘versterken’ van de boodschap’).

Twitter-onderzoek naar merk-ambassadeurs (amplifiers)

Twitter en Compete hebben het onderzoek gehouden onder Twitter-gebruikers in de Verenigde Staten. Twitter en Compete werkten samen aan een vragenlijst waarbij 655 Twitter-gebruikers gevraagd werd naar het gebruik van Twitter en andere diensten. Daarnaast werd ook het gebruikerspatroon onderzocht en de achterliggende motieven om Twitter te gebruiken.

Deze ambassadeurs op Twitter retweeten jouw tweets het snelst

Op basis van het onderzoek worden hieronder de vijf belangrijkste bevindingen (en tips voor bedrijven / merken) uiteengezet.

1. Ambassadeurs passen niet in één demografisch segment
Uit het onderzoek blijkt dat het type  Twitter-gebruiker die het meest waarschijnlijk zal retweeten demografisch niet erg verschilt ten op zichte van andere Twitter-gebruikers. Ambassadeurs zijn terug te vinden in alle leeftijdsgroepen, inkomensklassen en geografische locaties. Ook zijn er geen significante verschillen te zien als het gaat om het verschil tussen man of vrouw.

Tip voor bedrijven/merken
Merkambassadeurs zijn op Twitter overal te vinden. Het is om deze reden belangrijk om rekening te houden met brede demografische variabelen. Dit verhoogt  de kans om het potentiële publiek te bereiken dus richt je op een breed publiek.

2. Ambassadeurs zijn intensieve Twitter gebruikers die ook veel onderweg zijn
Bij ambassadeurs is de kans tweemaal zo groot dat ze dagelijks meerdere malen gebruik maken van Twitter. Ook is de kans op het gebruik van Twitter via een mobiele telefoon groter. Dit is logisch omdat uit het onderzoek blijkt dat de kans tweemaal zo hoog is dat ambassadeurs Twitter gebruiken tijdens hun woon-werkverkeer of als ze uitgaan met vrienden.

Tips voor bedrijven/merken
Voor betrokkenheid bij campagnes op Twitter is het aan te raden rekening te houden met het gebruik van mobiele telefoons. Dit kan bijvoorbeeld door inhoud te delen die snel en makkelijk is te consumeren vanaf een klein scherm.

3. Ambassadeurs consumeren en creëren graag (met name visuele) tweets
Ambassadeurs zijn meer dan gemiddeld actief bezig met tweets. Ze consumeren meer dan gemiddeld tweets maar plaatsen deze ook meer dan gemiddeld als producent. Ambassadeurs zijn meer genegen om tweets te versturen, privé-berichten te versturen (DM’s) en tweets als favoriet aan te merken. Daarnaast zijn ze zeer visueel ingesteld zoals het bekijken van foto’s op Twitter, foto’s te tweeten en video’s te tweeten.
Zie voor percentages ook de afbeelding bovenaan dit artikel.

Tips voor adverteerders
Omdat merkambassadeurs visueel zijn ingesteld, is het verstandig om tweets te voorzien van visuele content. Denk hierbij aan foto’s, video of andere afbeeldingen. Merken kunnen ook reageren op aantrekkelijke tweets van hun volgers. Dit kan ervoor zorgen dat deze volgers sneller geneigd zijn om in de toekomst content van het merk te delen.

4. Ambassadeurs horen graag van merken op Twitter
De gemiddelde Twitter-gebruiker volgt vijf merken. Twitter-gebruikers die een bericht van een bedrijf of merk retweeten tonen hiermee significant meer interesse in merken. Het is zelfs zo dat ambassadeurs  ten opzichte van de gemiddelde Twitter-gebruiker twee keer zo vaak meer dan 20 merken volgen op Twitter.

Tips voor adverteerders
Veel potentiële merkambassadeurs volgen het merk al op Twitter. Het is van belang de aandacht van deze volgers te behouden door content te delen die past bij hun interesses en belevingswereld. In de afbeelding hieronder is weergegeven wat de redenen van de respondenten zijn om merken te volgen:


5. Ambassadeurs houden TV
Twitter-gebruikers tweeten graag over wat ze op televisie kijken en dit geldt met name voor ambassadeurs. Uit het onderzoek komt naar voren dat 90% van de ambassadeurs over televisie-programma’s tweet. Op het moment dat zij tweeten is er ook 36% meer kans dat ze op dat moment naar de televisie kijken.

Tips voor adverteerders
TV -reclames en/of -campagnes kunnen worden versterkt door integratie met Twitter. Denk hierbij aan het communiceren van hashtags of het inzetten van Twitter-advertenties. Hierdoor wordt de aandacht getrokken van geïnteresseerden en wordt het mogelijk om gerelateerde content onder de aandacht te brengen.